10 maart 2023

De CDA TOP 10 van BELANGRIJKSTE PUNTEN voor het waterschap, stem 15 maart!

Water is leven! Leven doen we met water! We moeten zuinig zijn met ons water, ook in nat Nederland!

1. Water is het leidend principe bij ruimtelijke ontwikkeling (niet bouwen in natte gebieden)
2. Droge voeten (veiligheid), voldoende water en schoon water zijn de kerntaken van het waterschap, geen uitbreiding van taken
3. Grondwaterpeil moet omhoog waar dat nodig is: verhogen infiltratie van water in stedelijke gebieden zowel als landelijke gebieden. Grondwaterpeil is lokaal maatwerk
4. Ontmoedigen overmatig gebruik drinkwater, dit is niet vrijblijvend
5. Versterken kwaliteit natuur, zowel in en langs beken als in de grote natuurgebieden
6. Bewustmaken van inwoners van eigen rol en invloed bij water (her)gebruik
7. Bij rioolwaterzuivering meer dan nu de grondstoffen terugwinnen, energiegebruik beperken en hoogwaardigere inzet van effluent
8. Stimuleren dat industrie minder loost aan giftige stoffen
9. CDA wil uitzoeken of een brede weersverzekering mogelijk is in relatie tot wateroverlast
10. Efficiënt omgaan met belastingen, goed afweging tussen kosten en opbrengsten

 

Stem op 15 maart voor het Waterschap:  stem lijst 3, stem CDA.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.