Enthousiaste CDA-kandidaten gezocht voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022

CDA zoekt jou!

Op 16 maart 2022 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het CDA speelt al jarenlang een belangrijke rol in de gemeentepolitiek en met succes. Er wordt keihard ingezet op  de zorg voor elkaar, het vraagstuk rond de eenzaamheid en de continue strijd tegen de Schipholhinder.   Dit succes willen we graag voortzetten. Vandaar dat het CDA op zoek is naar gedreven, enthousiaste volksvertegen­woordigers uit Aalsmeer of Kudelstaart die het verschil kunnen maken.

Brede volkspartij

Het CDA is een brede volkspartij en daarom willen wij een gevarieerde kandidatenlijst samenstellen die recht doet aan de veelzijdigheid van Aalsmeer en Kudelstaart, aan de inwoners en hun belangen. De lijst moet een afspiegeling worden van de diversiteit van onze gemeente. Ook niet-CDA-leden die affiniteit hebben met de standpunten van de partij, moedigen wij aan om zich kandidaat te stellen.

Aansprekende Aalsmeerders

Het CDA zoekt niet alleen kandidaat-raadsleden onder de eigen leden, iedereen met sympathie voor het CDA-gedachtegoed mag solliciteren! Daarbij zoeken we vooral aansprekende Aalsmeerders of Kudelstaarters, bijvoorbeeld omdat ze bekend zijn of omdat ze een brede achterban kunnen aanspreken door hun (vrijwilligers)werk in de gemeenschap van Aalsmeer of Kudelstaart.

Over Aalsmeer

De gemeente Aalsmeer is niet alleen mooi, maar bruist ook van de ondernemingslust. Enerzijds kent men elkaar en zijn er korte lijnen, anderzijds doen we zaken met de hele wereld. Daarbij spelen zaken als leefbaarheid, bevordering van economische ontwikkeling, integratie- en toerismevraagstukken en duurzaamheidsplannen. Als gemeenteraadslid kom je met alle dimensies in aanraking en kun je bijdragen aan een nog mooier Aalsmeer en Kudelstaart.

Ben jij onze kandidaat?

Onze ideale kandidaat weet wat er leeft onder de bewoners van Aalsmeer en Kudelstaart en is in staat de zorgen en wensen van onze dorpsgenoten te vertalen in concrete politieke ideeën en acties. Als jij onze kandidaat bent, doe je dit vanuit een realistische kijk op de samenleving, een groot hart voor het algemeen belang en met de kernwaarden en het gedachtegoed van de partij. Je gaat het debat niet uit de weg, je bent een verbinder, van burger naar politiek en je bent een teamspeler zowel binnen de fractie als in de samenwerking met andere politieke partijen en organisaties in Aalsmeer/Kudelstaart. Meer informatie over de vier kernwaarden van het CDA vind je op: Uitgangspunten van het CDA

Heb je interesse?

Heb je interesse of wil je informatie? Mail ons dan voor 15 september a.s. via cda-aalsmeer@outlook.com. We gaan graag met je in gesprek. 

Beschrijving taken en verantwoordelijkheden van gemeenteraadsleden

Taken
• CDA-standpunten actief uitdragen;
• De fractie vertegenwoordigen naar de samenleving;
• Het college van burgemeester en wethouders te controleren en de gemeente besturen;
• De fractievergaderingen bijwonen;
• Woordvoerder zijn voor een (of meerdere) beleidsportefeuille(s);
• Bijeenkomsten die vallen binnen de portefeuille(s) bijwonen;
• Onderzoek doen naar initiatieven, thema’s en actualiteiten;
• Je inzetten voor de verkiezingscampagne;
• Het initiatief nemen voor beleidsvoorstellen;
• Het gesprek aangaan met inwoners, bedrijven, organisaties en/of andere overheden over onderwerpen die vallen binnen de portefeuille.

Competenties
Je hebt de volgende competenties en/of je bent bereid deze (verder) te ontwikkelen:

  • Je geniet van het vertegenwoordigen van inwoners van Aalsmeer/Kudelstaart en onderhoudt graag netwerken in de gemeente;
  • Je bent een teamspeler (zowel binnen de fractie als met andere fracties), die dingen voor elkaar krijgt in relatie met anderen;
  • Je hebt een politieke antenne en voelt aan welke onderwerpen belangrijk zijn in de gemeenteraad en besturing van de gemeente;
  • Je kunt in relatief korte tijd complexe onderwerpen doorgronden;
  • Je bent integer en handelt ethisch;
  • Je kunt die onderwerpen vertalen naar begrijpelijke taal en hebt goede debatvaardigheden (of bent bereid om deze te ontwikkelen);
  • Je weet onze christendemocratische idealen te vertalen naar concrete politieke voorstellen.
  • Je kunt jouw boodschap formuleren op een manier die een zo groot mogelijke groep Aalsmeerders/Kudelstaarters bereikt.
  • Je houdt ervan om met publiciteit om te gaan.

Wij  bieden:
Het CDA biedt trainingsmogelijkheden aan (bijvoorbeeld via het Steenkampinstituut) om je te bekwamen in het raadslidmaatschap. Daarnaast kent Aalsmeer/Kudelstaart vele boegbeelden die jou als buddy kunnen begeleiden en je wegwijs kunnen maken in de lokale politiek.

Tijdsbesteding
• Je bent flexibel beschikbaar buiten kantooruren ten behoeve van fractie- en raadsvergaderingen in de avonduren;
• Tijdsinvestering is persoonlijk en hangt af van de zwaarte van je portefeuille. Dit varieert gemiddeld tussen 10-12 uur per week naar 16-20 uur per week. Hier staat een passende vergoeding tegenover.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.