17 januari 2018

Positieve terugblik Eveline Tijmstra in afscheidsbrief aan de raad

Hieronder vindt u de brief die Eveline Tijmstra schreef aan de gemeenteraad. Waarin zij aangeeft haar taken neer te leggen, maar vooral positief terugblikt op de afgelopen periode.  

Geachte leden van de gemeenteraad,

Sinds mijn aantreden als wethouder heb ik mij vanuit die functie actief ingezet voor de Purmerendse samenleving. Voor een samenleving waarin we naar elkaar omzien. Waar respect hebben voor elkaar de norm is en iedereen zich veilig voelt om zichzelf te kunnen zijn.

Ik kan mij nog goed herinneren dat ik op mijn zesde werkdag de regenboogvlag mocht hijsen. Zo’n vlag hijsen op 11 oktober, Coming Out Dag, is een ceremoniële handeling, maar het gaat om de waarde die het uitstraalt. De vlag benadrukt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in onze stad. Dat iedereen er toe doet. Van wie je ook houdt of waar je ook vandaan komt. We zijn allemaal verschillend, geen mens is gelijk. Maar we zijn wel allemaal gelijkwaardig. En dat is volgens mij in de kern waar het over moet gaan. Het is mooi om te zien dat we vorig jaar een regenboogkunstwerk als permanente uiting toegevoegd hebben aan de stad en het beleid voortzetten waarin we laten zien dat we tegen het uitsluiten van welke groep dan ook zijn.

Afgelopen tijd heb ik op diverse momenten in het openbaar mogen spreken over de waarde van cultuur en het prachtige aanbod dat Purmerend heeft. Bij de opening tijdens het culturele seizoen ben ik ingegaan op deze belangrijke maatschappelijke functie. Cultuur is misschien niet het antwoord op alle complexe problemen in de wereld. Maar het doet iets met ons, in positieve zin. Cultuur prikkelt, inspireert, creëert ruimte voor verbeelding, vormt identiteit, geeft kleur aan het leven en geeft ons hoop. Cultuur is waardevol omdat het kan aanzetten tot nadenken en reflectie. Maar ook kan het zorgen voor ontspanning en plezier. Lachen doet een mens goed. Cultuur zorgt voor verbinding met elkaar en vergroot de gemeenschapszin. Uiteindelijk draagt dat bij aan het karakter en de identiteit van onze stad, Purmerend. Ik ben trots op het resultaat van de verbouwing van theater de Purmaryn, hoop dat uw raad nog een besluit wil nemen over de huisvesting van de lokale omroep en ben nieuwsgierig naar de uitkomsten van alle gesprekken en het onderzoek dat momenteel plaatsvindt om van P3 een nog bruisendere plek te maken waar vele mensen samenkomen en een breed aanbod aan cultuur te vinden is.

Tijdens mijn zomerstages ben ik met mijn selfie-stick en camera meegegaan met professionals bij de politie en verschillende zorgpartijen. Ik zal eerlijk bekennen dat ik voor mijzelf wel een drempel over moest om al vloggend binnen te komen en dat ook het monteren mij zo nu en dan de nodige kopzorgen en nachtelijke uren heeft bezorgd. En toch geloof ik in deze manier van communiceren. Het past zó bij deze tijd dat het goed is als een gemeentebestuur ook op die manier laat zien hoe een stad bestuurd wordt.

Tijdens de zomerstages en alle andere werkbezoeken die ik gedurende mijn periode als wethouder heb afgelegd heb ik gezien met hoeveel passie en overgave professionals in de zorg iedere dag hard werken om iets te doen voor een ander. En dat de bureaucratie waar zij soms mee te maken krijgen niet helpt bij het uitoefenen van hun vak. Ik hoop dat de nieuwe manier van werken in de jeugdzorg hier verandering in gaat brengen. In 2017 is door gemeenten en aanbieders in de regio gezamenlijk hard gewerkt aan de voorbereidingen van deze nieuwe werkwijze in de jeugdzorg: eigen regie door ouders centraal, samenhangende hulp, meer handelingsvrijheid voor de professionals en een aanzienlijke verlichting van de administratieve lasten. Daarnaast is er in Purmerend ook hard gewerkt om laagdrempelig aanbod dichtbij te organiseren. De inzet van de praktijkondersteuners bij de huisartsen is daar een succesvol voorbeeld van.

Het laatste debat dat ik met een deel van uw raad in de commissie samenleving heb gevoerd ging over de maatschappelijke opvang. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk dakloosheid te voorkomen. En op het moment dat onverhoopt mensen toch dak- of thuisloos worden dat we voor hen die het niet op eigen kracht redden voor een vangnet zorgen vanuit de overheid. De gemeente neemt niet de verantwoordelijkheid over, maar biedt ondersteuning, zodat mensen zelf het heft weer in eigen hand kunnen nemen. De afgelopen jaren is de problematiek van mensen die een beroep doen op de opvang zwaarder geworden en dit vraagt om een andere manier van de zorg organiseren. Ook loopt de wachtlijst op door het gebrek aan woningen om uit te stromen. Ik ben dan ook blij met de uitbreiding van de maatschappelijke opvang met drie locaties, die het afgelopen jaar gerealiseerd is. En zoals ik al tijdens de commissie aangaf: zijn we er dan? Nee. Ook de komende jaren liggen er kansen om het zorgaanbod op dit vlak beter af te stemmen op de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben.

Het CDA maakt sinds 11 januari 2018 geen deel meer uit van de coalitie in Purmerend. Na afloop van de vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer hebben de coalitiepartners dat bekend gemaakt. Daarmee valt ook de basis weg om als CDA wethouder mijn functie uit te blijven oefenen en heb ik op 12 januari 2018 mijn functie neergelegd.

Ik wil iedereen bedanken voor de prettige samenwerking en het vertrouwen dat mij gegeven is.

Hartelijke groet, 
Eveline Tijmstra

 

Purmerend, 15 januari 2018

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.