17 december 2019

Kerstgroet 2019: Hoopvol over de toekomst

Er is de afgelopen periode weer het nodige gebeurd in politiek Dalfsen, we praten jullie daar graag over bij. Zo hebben we dit najaar opnieuw aandacht gevraagd voor een duidelijke visie vanuit de gemeente Dalfsen als het gaat om de toekomst van het wonen, werken en recreëren op het platteland. Veel agrariërs voelen grote onzekerheid over de toekomst van hun bedrijf: is er nog wel toekomst voor mij en mijn (mogelijke) opvolgers? Zeker gezien de stikstofcrisis vinden wij het cruciaal dat er in ieder geval vanuit Dalfsen wél duidelijk wordt geboden over de toekomstige mogelijkheden. Ook over het belang van het voorbestaan van de vrijwillige brandweer hebben we via raadsvragen aandacht gevraagd.

 

Over het voorplein van het gemeentehuis is in de afgelopen maanden erg veel gezegd. Wij willen de toegankelijkheid van het gemeentehuis verbeteren, daarover is geen discussie! Over het gevraagde budget zijn we het niet eens geworden, we hebben gevraagd om opnieuw kritisch te kijken naar de écht noodzakelijke investeringen voor een plein dat net tien jaar oud is. 

 

Net als veel andere gemeenten in de regio moest ook Dalfsen door een lagere bijdrage vanuit de Rijksoverheid bezuinigen. Deze bezuinigingen mogen wat ons betreft niet ten koste gaan van  de zorg voor onze inwoners. In onze ogen staat de gemeente altijd klaar voor inwoners die zorg nodig hebben (van jeugdzorg tot Wmo) en worden alle mantelzorgers gekoesterd! Verder vragen de situatie op de woningmarkt en de verkeersveiligheid om actie. Er liggen duidelijke plannen klaar om uitgevoerd te worden, zodat de gemeente Dalfsen ook in de toekomst een plek is waar we met plezier samenleven.

 

We wensen iedereen prettige feestdagen! 

 

CDA Dalfsen (v.l.n.r.): Roel Kouwen, Janine Schiphorst-Kijk in de Vegte, Bert Ruitenberg, Wim Massier, Betsy Ramerman en Jan Uitslag

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.