CDA Dinkelland vindt het versterken van de biodiversiteit binnen onze gemeente belangrijk. Het valt op dat de kennis over de biodiversiteit en plaagbestrijding niet bij iedereen hetzelfde is. De CDA-fractie vindt de communicatie om draagvlak in de samenleving te creëren een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsplan biodiversiteit en plaagdierbestrijding. Niet alleen door de gemeente, maar ook door de belangenorganisaties die betrokken zijn bij dit plan.

Op 21 april is tijdens de eerste digitale raadsvergadering in Dinkelland het uitvoeringsplan biodiversiteit en plaagbestrijding vastgesteld. Al in februari 2018 is de Bijenstrategie vastgesteld waarmee structureel aandacht wordt gevraagd voor de biodiversiteit in de gemeente.

Inwoners ervan bewust laten worden dat een vlak en strak maaibeleid niet past in het biodiversiteitsbeleid van de gemeente Dinkelland zal voor menigeen een omslag zijn. Dit geldt ook voor de medewerkers binnen Noaberkracht.

Het CDA in Dinkelland waardeert de burgerinitiatieven die in het leven worden geroepen om de biodiversiteit te bevorderen. Biodiversiteit gaat iedereen aan. Als gemeente kunnen we dit niet alleen doen. De gemeente Dinkelland neemt deel aan de Groene Loper. We zien dat organisaties, zoals het Gebiedscollectief NOT, bezig zijn hun werkveld uit te breiden. Daarnaast vinden we dat de landschapsdeal ook een waardevolle toevoeging kan zijn. De CDA-fractie stimuleert nauw contact met boer, burger en buitenlui om kennis te verspreiden en tevens begrip te kweken waarom zaken op een bepaalde manier verlopen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.