Lees hier alles over woningbouw en onze standpunten. CDA Dinkelland zet zich in voor voldoende en betaalbare woningen voor jong en oud. Voor de leefbaarheid van de kernen is het van belang dat er in alle kernen woningen kunnen worden gebouwd, naar behoefte en vraag in de huur- en koopsector.

Waar wordt of is de afgelopen drie jaar gebouwd?

Denekamp

Pierik
Het plan Pierik is een uitbreidingslocatie aan de oostzijde van de kern Denekamp. Door de aanleg van een rondweg is het gebied goed ontsloten. Het plan Pierik wordt een wijk met ruim 80 kwalitatief mooie woningen, geschikt voor gezinnen, starters en senioren. De wijk kenmerkt zich door een duidelijke structuur waar men zich goed kan oriënteren. Vanuit de wijk is het ongeveer vijf minuten op de fiets naar het centrum waar veel voorzieningen aanwezig zijn.

Hopmanstraat (2021)
In het plan worden 6 woningbouwkavels uitgegeven op een plek waar eerder de voormalige gemeentewerf van Denekamp stond. De nieuwbouwwoningen, op ongeveer 250 meter afstand tot het centrum van Denekamp, bevinden zich in een stedelijke omgeving met voornamelijk gezinswoningen uit de jaren 1950 – 1970. In de afgelopen jaren zijn meerdere woningen gebouwd waar eerder bedrijven stonden. Er zijn 6 kavels beschikbaar in 2 blokken van 3 woningen. Eén blok is vanwege de compacte kavels (ca. 118 m² (exclusief toegangspad), ca. 147 m² en ca. 166 m²) bij uitstek geschikt voor starters op de woningmarkt. Het andere blok staat op iets ruimere kavels (ca. 140 m², ca. 204 m² en ca. 205 m²) met wat meer bouwmogelijkheden, hier kunnen woningen worden gebouwd met alle voorzieningen op de begane grond (levensloopbestendig), waardoor u als bewoner hier heel lang prettig kunt wonen.

Maddog
Het ‘pand Maddog’ in het centrum van Denekamp is in mei 2020 verkocht. Koopman Vastgoed uit Tubbergen heeft het in vervallen staat verkerende pand waar tot een paar jaar geleden de horecabedrijven Maddog en ’t Wiefke zaten, gekocht van woningcorporatie St. Joseph uit Almelo. De eigenaar denkt aan woningbouw op deze locatie in het centrum van Denekamp.

Denekamp-Oost
Het uitbreidingsplan Denekamp-Oost is onder verantwoordelijkheid van toenmalige wethouder Ben Blokhuis (CDA) aangekocht en wordt nu ontwikkeld met ruim veertig kavels. In Denekamp Oost kunnen starters, senioren, doorstromers en gezinnen een woning bouwen op kavels die variëren van ca. 125 m² tot ruim 600 m².

Ootmarsum

Erve Molenbeek (2021)
Dichtbij het centrum van Ootmarsum is het bestemmingsplan Erve Molenbeek vastgesteld. Een parkje, een vijver, de Commanderie en het Openluchtmuseum zijn de directe buren in deze omgeving. De vele voorzieningen in het centrum van Ootmarsum, met bijzondere winkels en galerieën, liggen op loopafstand. Direct buiten het stadje Ootmarsum zijn er prachtige landschappen en uitstekende horecavoorzieningen.

Brookhuis (2019)
Aan de rand van Ootmarsum ligt het bouwplan Brookhuis, met een deel waarin alleen twee onder een kap en vrijstaande woningen staan en een deel met voornamelijk rijen- en twee onder een kap woningen. In de wijk wordt een speelplek voor kinderen aangelegd.

Vos (2019)
Na jaren van leegstand heeft voormalig hotel Vos in Ootmarsum nieuwe invulling. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om medewerking te verlenen aan het initiatief voor de bouw van vijf woningen. Het plan sluit aan bij de behoeften van de inwoners en bestaat uit vijf woningen: een rijtje van drie en twee twee-onder-een-kapwoningen. De rijtjeswoningen worden levensloopbestendig gebouwd, met een mogelijkheid voor een slaap- en badkamer op de begane grond. Dit maakt de woningen met name geschikt voor senioren. De tweekapper zal voor starters of jonge doorstromers het meest interessant zijn. 

Commanderiestraat (2019)
Op een braakliggend stuk grond zijn zes twee-onder-een-kapwoningen en twee vrijstaande woningen gerealiseerd.

 

Weerselo

Het Hoikinck
Op de locatie van het voormalig schoolgebouw Het Hoikinck in Weerselo komen 10 levensloopbestendige woningen. Dat heeft het college van B&W besloten op basis van de openbare inschrijvingsprocedure voor de verkoop van het gemeentelijke vastgoed. Uit onderzoek blijkt dat in Weerselo meer vraag is naar levensloopbestendige woningen dicht bij het centrum en woningen die geschikt zijn voor senioren.

't Spikkert
De nieuwbouwwijken 't Spikkert fase 1 en fase 2 liggen in Weerselo. In Weerselo is extra ingezet op behoud en waar mogelijk uitbreiding van voorzieningen en detailhandel maar ook op uitbreiding van woningbouw en bedrijvigheid. Dit wordt gedaan met de nieuwbouwwijk Spikkert die in fases wordt uitgegeven.

Rossum

Plan Vos (2021)
Op de plek in het midden van Rossum pal tegenover de kerk stond jaren het warenhuis Vos. Na sluiting stond dat markante pand jaren leeg. Op deze plek zijn 14 woningen en appartementen gebouwd, (gedeeltelijk) geschikt voor starters en senioren.

Rossum-Noord (2019)
In 2018 is er een nieuwe wijk van 24 bouwkavels aan de Thijstraat in Rossum gerealiseerd. Dat de belangstelling groot was, heeft ook te maken met het feit dat in Rossum de laatste jaren nauwelijks is gebouwd. Veel kavels zijn gekocht door Rossumers, wat betekent dat in het dorp ook weer woningen op de markt zijn gekomen.

Deurningen

Vierde veld DSVD (2021)
In de beoogde nieuwbouwwijk ‘Vierde veld DSVD’ in Deurningen komen vier rijwoningen, zes twee-onder-één kapwoningen en een vrijstaande woning, in principe bedoeld voor starters en senioren.

Noord-Deurningen

Zuudplas (2021)
De gemeenteraad van Dinkelland heeft 26 mei 2020 ingestemd herverkaveling van het toekomstige woongebied Zuudplas in de kern Noord-Deurningen ter inzage die het mogelijk maakt er ook rijwoningen te bouwen. Met de herverkaveling wordt voor ‘belangrijke doelgroepen’ als starters en senioren in de kern Noord Deurningen gebouwd. De nieuwe kavels in de kern sluiten aan op de bestaande bebouwing. Er is plek voor zowel vrijstaande woningen als twee onder een kappers.

Saasveld

De Lenne (2021)
Langs de Drosteweg in Saasveld worden in samenwerking met de Woongroep van de kernraad Saasveld en de gemeente 14 kavels uitgegeven. De kavels zijn geschikt voor verschillende doelgroepen. Er is een gevarieerd aanbod in de kavels met vrijstaande-, twee-onder-een-kap- en rijenwoningen.

Diezelkamp (2018)
Het woningaanbod in Saasveld is uitgebreid met 11 woningen in de wijk Diezelkamp. De kavels liggen in twee deelgebieden. Het eerste gebied is bedoeld voor zeven kavels voor rijenwoningen. Het tweede deel betreft vier vrijstaande woningen. De kavels in Saasveld voorzien in een behoefte aan nieuwe woningen voor starters en doorstromers.

Lattrop-Breklenkamp

Nieuwbouwplan
Naast de kerk worden negen kavels bebouwd geschikt voor starters, op initiatief van inwoners onder de vlag Stichting Projectontwikkeling Lattrop. Een mooi inititatief van inwoners!

Tilligte

Ruilgrond
De gemeente Dinkelland heeft vijf hectare landbouwgrond verworven ten behoeve van de dringend gewenste bouw van woningen in het dorp Tilligte. De bedoeling is het perceel aan te wenden als ruilgronden bij de verwerving van grond voor dringend gewenste huizenbouw. Vanuit de Dorpsraad Tilligte is al geregeld aangedrongen op woningbouw. Dat heeft te maken met het binden van jongeren die in het dorp willen blijven en het bieden van geschikte huizen voor ouderen die op den duur kleiner willen wonen en somtijds met aanpassingen. Ook is nieuwbouw volgens de Dorpsraad Tilligte van belang om het aanbod van voorzieningen op niveau te houden.

Agelo

Nieuwbouwwoningen
In de buurtschap Agelo worden enkele nieuwbouwwoningen gerealiseerd.

Wat wil CDA Dinkelland?

Bouwen in alle kernen

Het CDA wil dat in alle kernen van de gemeente Dinkelland mogelijkheden zijn om nieuwe woningen te bouwen, bij voorkeur binnen de kernen op zogenoemde inbreidingslocaties. Voorbeelden zijn Zuudplas in Noord-Deurningen, Plan Vos in Rossum, Commanderiestraat in Ootmarsum, Het Hoikinck in Weerselo, het centrum van Lattrop en Diezelkamp in Saasveld. In Tilligte is vijf hectare 'ruilgrond' gekocht

In Denekamp is door de gemeente tien hectare grond gekocht voor toekomstige woningbouw. Lees hier meer.

Bouwen naar behoefte en vraag

Voor de leefbaarheid van de kernen is het van belang dat er in alle kernen woningen kunnen worden gebouwd. In het coalitieakkoord 2018-2022 van CDA en VVD is het toekennen van woningen per kern die gebaseerd is op het inwoneraantal losgelaten. Er wordt actief gestuurd op inbreiding, waarbij de mogelijkheid bestaat dat strategische grondposities worden ingenomen indien inbreidingsmogelijkheden niet of onvoldoende aanwezig zijn. Lees hier de notitie kwalitatieve woningbouw in Dinkelland.

Behoud van de starters- en blijverslening

Starterslening
De starterslening, een extra lening om een huis te kopen, is in 2021 op verzoek van CDA Dinkelland verhoogd naar € 30.000 euro. De maximale verwervingskosten zijn van € 235.000 euro naar € 275.000 euro verhoogd en bewegen mee met de markt. Het CDA is blij met deze verhoging en juicht de starterslening toe, voor de koop van bestaande- en nieuwbouwwoningen. Lees hier meer over de starterslening

Blijverslening
Het CDA is de initiatiefnemer van de blijverslening, een lening om zo lang mogelijk in huis te blijven wonen door de nodige aanpassingen te doen. Op verzoek van het CDA is het opgenomen in het collegeprogramma en verder uitgewerkt. Lees hier meer over de blijverslening.

Stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen

Het CDA wil dat duurzaamheidsmaatregelen worden gestimuleerd. Op initiatief van het CDA zijn de groene leges geïntroduceerd. Dit betekent lagere leges als een woning wordt verduurzaamd. Lees hier meer over de groene leges.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.