Lees in dit dossier alles over landbouw, de stikstofproblematiek en onze standpunten. CDA Dinkelland zet zich in voor een solidaire en rechtvaardige aanpak van de stikstofcrisis. Het uitgangspunt is dat de maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn en dat er oog is voor de menselijke maat en het toekomstperspectief voor ondernemers rondom Natura2000-gebieden.

Wat doet CDA Dinkelland?

BBB-gedeputeerde op bezoek bij familie Ribberink

In december 2023 kwam BBB-gedeputeerde Maurits von Martels op bezoek bij de familie Ribberink, net buiten Tilligte. Lees hier meer over het bezoek.

Pieter Omtzigt op bezoek in Tilligte

Op 16 juli 2022 heeft CDA Dinkelland een bezoek van regionaal Kamerlid Pieter Omtzigt aan het bedrijf van de familie Ribberink georganiseerd. Dit deden we samen met CDA Tubbergen, Losser en Oldenzaal. Kijk hier terug op het bezoek.

CDA-motie over sitkstofmaatregelen aangenomen

Op 21 juni 2022 is, op initiatief van CDA Dinkelland en mede ingediend door Burgerbelangen Dinkelland, Lokaal Dinkelland en VVD Dinkelland de motie over stikstofmaatregelen aangenomen. De motie roept het college op om de zorgen over de buitensporige stikstofmaatregelen uit te spreken en samen met inwoners, (agrarische) ondernemers en provincie alternatieve plannen en innovaties te ontwikkelen. ''Anders is de sociale en economische kaalslag van ons platteland een feit.'' Lees hier de motie.

CDA Dinkelland: 'Trekken die knip, anders geen PIP'

In juni 2021 heeft CDA Dinkelland duidelijk gemaakt dat zij tegen het gedwongen vertrek van boeren uit Natura2000-gebieden is, zonder dat daar een ruimhartige compensatie tegenover staat. Er mag niet met onteigening gedreigd worden. Daarom pleitten we voor goede afspraken tussen de provincie en boeren rondom Natura2000-gebieden. Hierover hebben we een bericht geschreven. Lees hier ons bericht.

Reactie op 'verontwaardiging' GroenLinks en PvdA

CDA Dinkelland vindt dat maatregelen in Natura2000-gebieden haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Daarnaast moet er oog zijn voor de menselijke maat en toekomstperspectief voor boerenbedrijven rondom de gebieden. Hierover zijn GroenLinks en PvdA 'verontwaardigd' en hebben vragen gesteld, onder andere aan de CDA-fractie. Lees hier onze reactie.

Voorbereiding vragen en debat in de Tweede Kamer

In mei 2020 heeft CDA Dinkelland in een digitale sessie met Kamerlid Maurits von Martels (CDA) bijgedragen aan de voorbereiding van schriftelijke vragen en het debat naar aanleiding van de Kamerbrief van landbouwminister Schouten van 24 april 2020. Lees hier meer over de digitale sessie.

Debat in de gemeenteraad

In december 2019 heeft CDA Dinkelland het debat gevoerd, aangezwengeld door de PvdA, over de oproep van het CDA om kleine natuurgebieden niet langer de status Natura2000 te geven. Bij deze vergadering waren vele agrariërs uit Dinkelland aanwezig. Kijk hier het debat terug.

Oproep aan Tweede Kamer voor balans tussen leefbaarheid en natuurontwikkeling

In december 2019 heeft CDA Dinkelland een brief aangeboden aan de Tweede Kamer waarin zij stellen dat de balans tussen leefbaarheid en natuurontwikkeling op het platteland zoek is. CDA Dinkelland roept op om kleine natuurgebieden niet langer de status Natura2000 te geven, zoals Bergvennen & Brecklenkampse Veld en Achter de Voort. Lees hier de oproep.

Gesprekken met ondernemers

In november 2019 heeft CDA Dinkelland gesprekken gevoerd met ondernemers in Lattrop-Breklenkamp. Het gesprek stond in het teken van Natura2000-gebied Bergvennen & Brecklenkampse Veld met een brede invalshoek voor de problemen die er spelen rond dit soort gebieden. Overduidelijk is dat deze praktijksituaties duidelijk maken dat het anders moet. Lees hier meer over de gesprekken.

Motie 'Aanpak stikstofvraagstuk: samen werkt het beter'

In november 2019 is de motie van CDA Dinkelland aangenomen met Burgerbelangen Dinkelland en Dinkellandse VVD waarin gedwongen sluitingen van boerenbedrijven voorkomen moeten worden. CDA Dinkelland wil dat de bestaande vergunningen worden gerespecteerd en dat innovatie in de agrarische sector mogelijk blijft. Lees hier meer over de motie.

Open brief over toekomstperspectief boerenbedrijven

In oktober 2019 heeft CDA Dinkelland een open brief geschreven waarin zij zorgen uitspreken over de gevolgen van de stikstofproblematiek. De zorg spreekt zich met name uit over de toekomstperspectieven van bedrijven rondom de Natura2000-gebieden en de consequenties voor de leefbaarheid in onze kernen. Lees hier de open brief.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.