CDA Dinkelland is tegen het gedwongen vertrek van boeren uit Natura2000-gebieden, zonder dat daar een ruimhartige compensatie tegenover staat. Daarom pleit deze partij voor goede afspraken tussen de provincie en boeren rondom Natura2000-gebieden. ‘’De afgelopen jaren zijn we regelmatig op werkbezoek geweest. De verhalen van boeren die hun grond in en rondom het Natura2000-gebied hebben liggen en dreigen te verliezen, zijn schrijnend’’, vinden CDA-raadsleden Jeannette Paus, Arie Mentink en Edo van Bree.


Natura2000-gebieden zijn belangrijk voor flora en fauna en bieden voor toeristen een prachtige bestemming met voldoende verblijfsmogelijkheden in de buurt. Aan de andere kant vormen ze een bedreiging voor de omliggende boeren en de leefbaarheid van aangrenzende  kerkdorpen. ‘’Waar we in 2019 met een motie geprobeerd hebben om de communicatie in goede banen te begeleiden, natuur en economie in balans te houden, horen we juist het tegendeel. Met als gevolg dat de boeren niet weten wat hun toekomst inhoudt’’, aldus Van Bree.

‘’Veel boerderijen grenzen aan Natura2000-gebieden, zij hebben geen uitbreidingsmogelijkheden en zijn gebonden aan hun eigen grond. Met de traditionele wijze van boeren betekent dit dat er nauwelijks nog toekomstperspectief is’’, legt Paus uit. ‘’Laat staan dat er mogelijkheden zijn voor toekomstbestendige kringlooplandbouw, want daar is nog meer landbouwgrond voor nodig. Wanneer zij toch willen uitbreiden moeten zij uitwijken naar elders. Dat betekent niet alleen dat zij de grond moeten verlaten waarop zij en hun familie soms eeuwenlang hun bestaan aan hebben ontleend, maar ook dat zij hun geboortedorp verlaten. De kinderen gaan naar een andere school, ze zeggen hun lidmaatschap bij de voetbal- en klootschietvereniging op en gelovigen gaan elders kerken.’’ De CDA-fractie ziet een regelrechte bedreiging voor de leefbaarheid van kleine kernen.

In september komt het eerste provinciaal inpassingsplan (PIP) van het Natura2000-gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld voor te liggen in de gemeenteraad van Dinkelland voor eventuele wensen en bedenkingen vanuit de raad. Gronden die door een bestemmingswijziging minder bemest mogen worden, krijgen hierdoor een waardevermindering. Mede daardoor is sprake van (noodgedwongen) inkrimping en wordt de levensvatbaarheid van de bedrijven aangetast. Daarvoor zou een compensatie, planschade en/of opkoopregeling op zijn plaats zijn, vinden de CDA-ers. “We willen dat de provincie met de boeren op korte termijn daarover in gesprek gaat.” zegt Arie Mentink. Het CDA zal – zoals de plannen er nu uitzien -  de bedenking indienen dat het PIP niet moet worden vastgesteld als de provincie niet met voldoende compensatie komt voor de benadeelde agrarische bedrijven.

“Trekken die knip, anders geen PIP”, vertolken Paus, Mentink en Van Bree het standpunt van het CDA. “Er mag niet met onteigening gedreigd worden. De provincie moet op vrijwillige basis met de boeren in gesprek en met een goede oplossing komen voor alle partijen.” CDA Dinkelland is voornemens met een motie of een initiatiefvoorstel te komen, waarmee de provincie op het goede spoor wordt gebracht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.