‪De bedrijfs investeringszone (BIZ) is van, voor en door ondernemers. In dit geval uit Denekamp. Zij willen samenwerken aan de verbetering van hun dorp, en dit juichen wij toe!

''Denekampse ondernemers kunnen op deze manier beter samenwerken aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving'' stelt CDA-raadslid Jeannette Paus. Sinds 2014 is de BIZ een officiële wet. Het uitgangspunt is dat de BIZ van, voor en door ondernemers is. Het initiatief van een BIZ, de zeggenschap over invulling ervan en uitvoering ligt bij ondernemers. Ondernemers moeten het initiatief nemen, draagvlak verwerven en bepalen wat er met de middelen gebeurt. De wet bepaalt dat de onernemers voor een goed draagvlak moeten zorgen. Dan kan de gemeenteraad de verordening vaststellen. De officiële draagvlakmeting vindt binnen een jaar na vaststelling plaats. Dit ziet het CDA als een meerwaarde. Op deze manier hebben ondernemers de mogelijkheid om een BIZ stop te zetten wanneer deze niet goed functioneert.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.