CDA wil dat de gemeente Dinkelland geen pesticiden gaat gebruiken in de openbare ruimte ondanks dat dit opnieuw is toegestaan. Op 24 november bepaalde het Gerechtshof in Den Haag dat gemeenten in Nederland onkruid in de openbare ruimte weer met gif mogen bestrijden. CDA-raadsleden Michael Geerdink en Jos Jogems vragen hier aandacht voor.


Deze pesticiden, waaronder glyfosaat, waren sinds 2016 verboden voor gebruik buiten de landbouw. ‘’De afgelopen jaren heeft gemeente Dinkelland ervaring opgedaan met het bestrijden van onkruid in de openbare ruimte op alternatieve manieren en dat werkt ook prima zonder dat het de omgeving belast’’, stelt Michael Geerdink.

Sinds 2016 bestrijdt de gemeente Dinkelland onkruid op biologische wijze. Deze werkwijze is tijdsintensiever maar levert het gewenste resultaat op en is beter voor de biodiversiteit, wat het CDA hoog in het vaandel heeft staan. Ook heeft de gemeente reeds een verbod op het gebruik van glyfosaat opgenomen in de verhuurovereenkomsten van de gemeentelijke gronden en wordt wat betreft andere, wél toegestane chemische bestrijdingsmiddelen, dringend verzocht dit niet te gebruiken.

De christendemocraten vinden het belangrijk dat de gemeente vasthoudt aan deze werkwijze en zo de omgeving en het leefmilieu in de gemeente te ontlasten. ‘’Wij roepen het college op in te blijven zetten op biologische bestrijdingsmiddelen, tenzij het echt niet anders kan, bijvoorbeeld bij de Japanse duizendknoop, maar dan ook zo minimaal als mogelijk is’’, aldus Jos Jogems.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.