Veel plattelandsgemeenten kampen met diverse problemen met de huisartsenzorg. Het wordt steeds moeilijker om jonge huisartsen te vinden die praktijken van artsen die stoppen willen overnemen.


Daarnaast worden huisartsen met een eigen praktijk in hun bestaan bedreigd, omdat verzekeraars steeds hogere eisen stellen. CDA Dinkelland stelt daarom vragen aan het college, om na te gaan welke mogelijkheden de gemeente heeft om de huisartsenzorg in Dinkelland te steunen. Veel mensen in kleine kernen in Dinkelland moeten al naar de grotere dorpen reizen om de huisarts te kunnen bezoeken. De kern Weerselo kent twee huisartsen met een eigen apotheek. Als die op termijn moeten stoppen met die apotheek valt mogelijk zelfs de huisartsenzorg in een grotere kern als Weerselo weg. Dat vindt het CDA een bijzonder ongewenste ontwikkeling.

CDA-raadslid Edo van Bree vraagt onder meer of het college in gesprek wil gaan met de betrokken huisartsen om na te gaan in welke vorm ondersteuning kan worden geboden. Bovendien wil het CDA weten of het college bereid is om te onderzoeken in hoeverre de huidige huisartsenzorg in Dinkelland kan worden gewaarborgd.

''Goede huisartsenzorg moet bereikbaar blijven voor iedere inwoner van Dinkelland'', vindt Van Bree. ''Vandaar deze vragen aan het college.''

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.