CDA Dinkelland ziet de laatste maanden veel vacatures bij Noaberkracht. Voor het uitvoeren van de wettelijke taken, maar vooral voor de dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties is het van belang dat de ambtelijke organisatie kwalitatief en kwantitatief op voldoende niveau is.


Er is krapte op de arbeidsmarkt. De schaarste is niet alleen voelbaar in de traditioneel krappe sectoren zoals de IT, zorg, onderwijs en techniek. Ook de hoeken waar de klappen zijn gevallen in het begin van de coronacrisis hebben te maken met personeelstekorten, zoals in de horeca. ''We zien de laatste maanden ook veel vacatures bij Noaberkracht. Voor het uitvoeren van de wettelijke medebewindstaken, maar vooral voor de dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties is het van belang dat de ambtelijke organisatie kwalitatief en kwantitatief op voldoende niveau is'', legt CDA-raadslid Edo van Bree uit. 

Noaberkracht besteedt ook werk uit aan derden, zoals voor de afvalinzameling, beheer en onderhoud van de openbare ruimte en onderhoud van gemeentelijke gebouwen. We zien bij bedrijven en onderaannemers, die werk uitvoeren voor de gemeente ook vele vacatures. ''We vragen ons af of door de vacatures bij Noaberkracht en de dienstverlenende bedrijven, de dienstverlening aan inwoner, bedrijven en maatschappelijke instelling onder druk komt te staan'', vraagt Van Bree zich af. ''Daarnaast wil het CDA van het college weten of Noaberkracht er in slaagt om voldoende gekwalificeerde medewerkers te werven en welke strategie Noaberkracht hanteert om de in dienst zijnde goede medewerkers te boeien en aan zich te binden.''

De CDA-fractie heeft bovenstaande vragen gesteld aan het college van de gemeente Dinkelland. Het college zal binnen 30 dagen de vragen beantwoorden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.