Een meerderheid van de gemeenteraad heeft de motie van CDA en Burgerbelangen Dinkelland over compensatie van getroffen boeren en leefbaarheid rondom Natura2000-gebieden verworpen.


In de motie riep het CDA op tot compensatie van agrariërs die getroffen worden door Natura2000-maatregelen en het opstarten van gesprekken tussen inwoners, bedrijven, organisaties en overheden over de gevolgen van natuurmaatregelen voor de leefbaarheid van kleine kernen. De motie is verworpen door de andere partijen in de gemeenteraad.

Het CDA gelooft dat vertrouwen centraal staat en regels, protocollen en procedures er zijn om te helpen en niet om te bepalen. Waar de overheid naast de inwoner en ondernemer staat, met oog voor de menselijke situatie. ''Een schrijnend voorbeeld zijn de boeren die hun grond in en rondom een Natura2000-gebied hebben liggen en dreigen te verliezen, gepaard met grote onzekerheid, desastreuze gevolgen voor hun familiebedrijf en leefbaarheid van kleine kernen'', vindt CDA Dinkelland.

Enkele weken geleden heeft de CDA-fractie de stelling 'trek de knip, anders geen PIP' geïntroduceerd. Met andere woorden, compenseer getroffen grondeigenaren voldoende voor de nadelige effecten van de Natura2000-maatregelen voor hun bedrijfsvoering. Vorige week bleek na de uitspraak van de Raad van State dat agrarische bedrijven in het Natura2000-gebied Punthuizen Stroothuizen en landgoederen Oldenzaal gelijk hebben gekregen van de hoogste bestuursrechter. ''In het najaar komen de PIP-plannen naar de raad en zal de metafoor geen knip, geen PIP als zienswijze worden ingebracht wanneer dit niet voldoende geregeld is.''

Maar naast compensatie voor de grondeigenaren, staat ook de sociaaleconomische leefbaarheid in de kernen onder druk vindt het CDA. ''Net als de bewoners, zoals de vele buurtschaps- en dorpsraden maakt het CDA zich ook grote zorgen over de leefbaarheid van kleine kernen als door de Natura2000-maatregelen boeren gedwongen moeten stoppen en andere economische functies in het gebied, bijvoorbeeld recreatieve activiteiten bemoeilijkt worden'', stelt het CDA. ''Wanneer agrarische familiegezinsbedrijven verdwijnen, dan verdwijnt daarmee ook de levendigheid en leefbaarheid van het buitengebied en daarmee het dorp. Gezinnen trekken sneller weg, de school houdt op te bestaan en verenigingen kunnen geen leden of vrijwilligers meer krijgen.''

Het is daarom volgens het CDA belangrijk om niet alleen met een natuur-ecologische blik naar de gebieden te kijken, maar dat er ook aandacht is voor de sociaaleconomische aspecten. De CDA'ers vinden dat de overheid niet alleen moet praten over de gebieden, maar ook in gesprek zijn en blijven met de inwoners van de gebieden met als doel de sociaaleconomische gevolgen van de Natura2000 uitvoeringsplannen in kaart te brengen en te betrekken bij de uitwerking van de plannen.

Lees hieronder de motie van CDA en BBD:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.