CDA Dinkelland wil weten waarom de gemeente Dinkelland geen gebruik maakt van de speciale coronasubsidie van het Rijk om toezicht en handhaving te ondersteunen. Uit een inventarisatie van TC Tubantia blijkt dat gemeenten in de regio mondjesmaat gebruik maken van deze regeling.


Het Rijk wil gemeenten steunen bij de handhaving. De reden is dat toezicht op de coronamaatregelen een zware wissel op de boa’s trekt. Voor Twente en de Achterhoek ligt volgens TC Tubantia bijna 2,5 miljoen euro klaar. '’Toezicht en handhaving op de coronamaatregelen kan ten koste gaan van andere belangrijke taken. Een subsidie van het Rijk biedt de kans om onze boa’s te ondersteunen en het gewone werk op te pakken’’, vindt CDA-raadslid Marc Smellink. ‘’Maar dat is afhankelijk van de voorwaarden die door het Rijk zijn gesteld.’’

De CDA-fractie wil van het college van burgemeester en wethouders weten hoe toezicht en handhaving van de coronamaatregelen georganiseerd is en welke taken geprioriteerd zijn. Daarnaast vragen zij of het college alsnog bereid is om gebruik te maken van deze subsidie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.