CDA Dinkelland heeft vragen gesteld over het groot onderhoud die in opdracht van de provincie wordt uitgevoerd op de N343 tussen Weerselo en Oldenzaal en N736 vanaf de rotonde in Oldenzaal tot het kruispunt met de N343. CDA-raadslid Marc Smellink: ‘’Als er een weg wordt afgesloten is dat vervelend. Wij zetten geen vraagtekens bij nut en noodzaak van groot onderhoud, maar bij de fasering en ervaren overlast.’’


De CDA-fractie heeft hierover signalen ontvangen van gebruikers van de wegen en aanwonenden van het onderliggende wegennet. ‘’De planning van de werkzaamheden is gedurende het project gewijzigd, waardoor de N343 en N736 gelijktijdig volledig afgesloten zijn’’, legt Smellink uit. ‘’Waarom is de planning aangepast en wordt er gekozen voor het volledig afsluiten van deze belangrijke wegen?’’

Reden voor de CDA-fractie om schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. ‘’Afgezien van het feit dat de wegen van de provincie zijn, willen we het college vragen of er verbeteringen mogelijk zijn’’, stelt Smellink. De CDA-fractie vraagt zich af of de fasering en communicatie in de toekomst kan worden verbeterd. Een concreet voorbeeld is dat de omleidingsroutes niet gepubliceerd zijn. ‘’Door zo veel mogelijk en duidelijk te communiceren wordt overlast voor automobilisten en aanwonenden van routes voor sluipverkeer voorkomen’’, aldus Smellink.

Het college zal naar verwachting op korte termijn reageren op de gestelde vragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.