De politieke jongerenorganisatie van het CDA, het CDJA Overijssel, heeft Marc Smellink (22) uit Rossum gekozen tot vicevoorzitter. Het CDA-raadslid uit Dinkelland is erg blij met zijn benoeming. ‘’Het CDA geeft jongeren echt de kans om mee te doen en juist door het CDJA worden de belangen van de jongeren behartigd.’’ Naast zijn politieke werkzaamheden studeert Smellink voor veiligheidskundige aan de Saxion Hogeschool in Enschede.

Het CDJA houdt zich in Twente, maar ook in andere regio’s van Overijssel, actief bezig met voorlichting, inhoudelijke activiteiten en politiek op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Het CDJA wordt ook wel aanjager van het inhoudelijke debat genoemd. Zij zijn koplopers met het geven van input en het op de agenda zetten van zaken die volgens hen beter kunnen. In Overijssel hebben zij vertegenwoordigers in het bestuur van CDA Overijssel en hebben ze nauw contact met de Statenfractie. ‘’Op deze manier kunnen we heel concreet de belangen van de Overijsselse-jongeren behartigen.’’

Naast Marc Smellink zijn vier nieuwe bestuursleden benoemd. Jasmijn Duenk (Zwolle) is voorzitter, Emma van der Heijden (Epe) is secretaris, Niels Koning (Deventer) is penningmeester en Teunard Droog (Kampen) is dagelijks bestuurslid. ‘’Mochten jongeren interesse hebben om actief te worden bij de CDA-jongeren dan kunnen ze uiteraard met ons contact opnemen’’ zegt Smellink. ”Komende tijd gaan wij aan de slag met de verkiezingen voor het waterschap, provincie en Europa.’’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.