Net als bij voetbal, zijn wij in Dinkelland gebaat bij een sterk (maatschappelijk) middenveld. Vanuit die sterke basis kun je vooruit, richting je doel. Daarbij moet je als maatschappelijk middenveld zo min mogelijk worden teruggefloten door het systeem van wet- en regelgeving en politiek, je hebt ruimte nodig. Of je nu een voetbalvereniging, maatschappelijke organisatie of culturele instelling bent. Als gemeente en samenleving zijn wij niets zonder kernen met basisscholen, verenigingen en evenementen. Dát is juist wat ons bindt, en zorgt voor de verbinding en leefbaarheid in de kernen. De belangrijkste spelers van het maatschappelijk middenveld zijn de vrijwilligers, onze inwoners zelf. CDA Dinkelland gaat voor leefbare kernen, waarbij mensen zelf initiatief nemen en de wedstrijd bepalen.


CDA Dinkelland zet zich maximaal in voor vitale maatschappelijke organisaties en verenigingen:

 • We willen goed basisonderwijs en een basisschool in elke kern. Hiermee houden we onze kernen leefbaar en levendig.
 • We zetten de sociale hypotheek in als instrument om maatschappelijke initiatieven mogelijk te maken. De financiële steun van de gemeente wordt terugbetaald, door het inzetten van vrijwilligers en het organiseren van nieuwe activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid in de kern. De verbouwing van Kulturhus de CoCer in Rossum is op deze manier gerealiseerd.
 • We stimuleren een eigen kernagenda met begroting voor elke kern. Zo kunnen kernen, als vervolg op MijnDinkelland2030, nog meer zelf bepalen wat ze belangrijk vinden en wat in de eigen kern nodig is.
 • We stellen budgetten beschikbaar voor bewonerscollectieven, voor het beheren en onderhouden van de eigen woonomgeving. Zoals op t’ Pierik in Denekamp, Engel’s Tuin in Ootmarsum en het Reestman en de Voortmors in Weerselo.
 • We creëren de maximale ruimte voor evenementen. Evenementen zorgen voor saamhorigheid, betrokkenheid en creativiteit binnen onze kernen. Daarom willen wij dat verenigingen en vrijwilligersorganisaties worden gecompenseerd voor de kosten van leges.
 • We ondersteunen verenigingen en hun vrijwilligers met raad, daad en wanneer nodig financiën. Verenigingen zijn de verbindende factor in de samenleving. Ondersteuning zoals jeugdsubsidie bij de muziekverenigingen zetten wij voort.
 • We vinden dat jeugdhonken (keten) bijdragen aan saamhorigheid en onderlinge verbinding tussen jongeren(groepen), mits goed en veilig georganiseerd. Jongeren hebben deze eigen plek nodig.
 • We voeren een jeugdlintje in om al vroeg maatschappelijke betrokkenheid te stimuleren en hiervoor onze waardering te laten blijken.


CDA Dinkelland ondersteunt sport in Dinkelland daar waar nodig:

 • We faciliteren sportvoorzieningen en zorgen ervoor dat deze voor iedereen in onze gemeente toegankelijk zijn. Want bij gezond leven hoort ook bewegen.
 • We zetten buurtsportcoaches in voor verbinding tussen inwoners en sport. Ouderen (vitaliteitsverenigingen) en jongeren (project jongeren op gezond gewicht) worden geholpen met activiteiten rondom bewegen.
 • We stimuleren bewegen in de openbare ruimte door het creëren van voorzieningen als openbare buitensportplaatsen, beweegtuinen, en trimbanen.
 • We houden openbare (speel)voorzieningen in stand. Daar waar de jeugd is creëren we speelgelegenheden.
 • We maken vrijwillige privatisering van (sport)voorzieningen mogelijk wanneer de sportverenigingen daar behoefte aan hebben. Hierbij denken we aan de Schalm in Ootmarsum en zwembad de Kuiperberg in Ootmarsum.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.