Elke kern in Dinkelland heeft zijn eigen identiteit. De wensen en behoeften van de mensen die er wonen verschillen per kern.

Burgerinitiatief
In het verkiezingsprogramma 2014 – 2018 schreven wij: ‘Het CDA juicht ideeën en initiatieven van mensen en groepen inwoners (burgerinitiatief) toe. Burgerinitiatief draagt in onze beleving bij aan een veilige, betrokken en aantrekkelijke kern. Wij noemen dit ‘Nieuw Noaberschap’, het gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de eigen leefomgeving is waar het in de (eigen) kern om draait. Schoon, heel en veilig is de norm’.

Nieuw Noaberschap hebben wij vormgegeven in MijnDinkelland2030!, een platform waar we ideeën, wensen en behoeften van inwoners samenbrengen en waar we daadwerkelijk ook samen werk maken van deze ideeën. De komende vier jaar willen wij dit proces doorzetten en waar mogelijk versnellen. Het CDA gaat voor leefbare kernen waar mensen met elkaar samenleven en zelf initiatief nemen voor de eigen leefomgeving (Nieuw Noaberschap). Leefbaarheid als basis van geluk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.