CDA Dinkelland wil dat de gemeenteraad zich concentreert op de belangrijkste taken. We zien een duidelijk verschil tussen gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders (B&W). De gemeenteraad stelt de kaders en controleert het college van B&W. Het college van B&W is verantwoordelijk voor de uitvoering. We maken een coalitieakkoord op hoofdlijnen wanneer CDA Dinkelland deel uit gaat maken van het college. Niet elk detail in beton gegoten. Er is ruimte voor maatwerk en inspraak van inwoners, ondernemers en verenigingen/organisaties. We leggen continu verantwoording af aan onze inwoners.

GR22

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.