Helaas is veiligheid geen vanzelfsprekendheid, maar wél een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van onze inwoners.

Daarom wil het CDA zoeken naar bijvoorbeeld alternatieve trefpunten voor jongeren, wanneer er daadwerkelijk sprake is van overlast. Daarnaast willen we schone woonwijken. Waar (straat)meubilair vernield of versleten is, wordt het gemaakt of vervangen. Schoon, heel en veilig is het doel. Inzet op voorlichting over de gevaren van drugsgebruik, roken en overmatig alcoholgebruik met name voor jongeren.

Wij blijven aandacht houden voor snelle bereikbaarheid van hulpdiensten (ambulance, brandweer en politie), óók aan de randen van onze gemeente. De beschikbaarheid van Duitse hulpdiensten hoort hierbij. Daarnaast streven wij naar een politiespreekuur in de verzorgingskernen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.