28 november 2018

Bedanken Herman Keizer en vaststelling kandidatenlijsten

Afgelopen donderdag, 22 november, vond de Algemene Ledenvergadering van het CDA Overijssel plaats.

Tijdens deze ledenvergadering was er aandacht voor de aftredende voorzitters van enkele afdelingen. Ook onze aftredende voorzitter Herman Keizer werd bedankt voor het vele verrichte werk (onder andere met een voor deze Sinterklaastijd toepasselijke Chocolade Lettter). Namens onze afdeling willen we Herman nogmaals bedanken voor alle inzet in zijn jaren als voorzitter van afdeling Hellendoorn. Herman blijft gelukkig nog wel onderdeel van het bestuur en zal de rol van penningmeester op zich nemen.

Op deze ALV zijn daarnaast de kandidatenlijsten van het CDA Overijssel voor de verkiezingen voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschappen ´Drents Overijsselse Delta´ en ´Vechtstromen´ van 20 maart vastgesteld. Alle regio´s zijn goed vertegenwoordigd met deze lijsten. Namens onze afdeling staat Jeroen Piksen, huidig Statenlid en voormalig raadslid in Hellendoorn, op plek 7 voor de Provinciale Statenverkiezingen. Voor de verkiezingen van het waterschap ´Vechtstromen´ staat huidige waterschapsbestuurslid Joke van Nijen op plek 8 en Gerrit Dijk op plek 12.

Kortom, altijd een CDA´er in de buurt! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.