07 mei 2021

CDA Hellendoorn blij met voorlopig resultaat N35

Sinds eind 2017, het DorpsOntwikkelingsPlan (DOP) in Haarle was net afgerond, kwamen de bewoners van Haarle Noord met de oproep voor realisatie van een veilige fiestoversteek over de N35. Het idee was om ter hoogte van de Koersweg/Meijerinksweg een tunnel of brug gerealiseerd te zien worden, voor fietsers die dagelijks deze rijksweg moeten oversteken. Dit zou betekenen dat er een 3e oversteek gerealiseerd zou worden nabij Haarle op relatief korte afstand van elkaar.

Het CDA Hellendoorn was tegenstander

De raadsfractie van CDA Hellendoorn onderschrijft volledig de behoefte en noodzaak van een veilige fietsoversteek over deze steeds drukker wordende verkeersader. Toch waren en zijn we nooit voorstander geweest van een dergelijke voorziening op deze plek. Er zijn 2 kruisingen N35 nabij Haarle waarvan de kruising stationsweg/N35 nog ongereguleerd is en daardoor steeds onveiliger wordt. Onze voorkeur gaat uit naar het opwaarderen van deze kruising. In november 2018 hebben we hiervoor al een motie ingediend.

Meningsverschillen

Voor het standpunt van het CDA Hellendoorn was veel ondersteuning, echter een groep lokale bewoners, het Plaatslijk Belang Haarle en de oppositiepartijen in de gemeenteraad bleven vasthouden aan de fietsverbinding Koersweg/Meijerinksweg. Deze verdeeldheid heeft het voor de wethouder bijzonder lastig gemaakt om het aan de bestuurstafels goed geregeld te krijgen. Bovendien waren de problemen bij Haarle voor Rijkswaterstaat al geen prioriteit voor eerste aanpak.

MIRT

De kentering kwam toen in de tweede kamer na een Motie van het CDA (motie von Martels) het hele traject N35 in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) werd opgenomen. Dit mede na uitstekend lobbywerk van Plaatselijk Belang Haarle en andere aangrenzende kernen. Hierdoor kwam er geld beschikbaar voor aanpak van het hele tracé maar opnieuw met een mager resultaat voor de onveilige situatie bij Haarle.

Nieuwe kansen

De opname in het MIRT creëerde echter wel nieuwe kansen om ook in Haarle tot een oplossing te komen. Door aanpak van het gehele traject en een toekomstige rondweg om Mariënheem werden de reeds aangenomen tijdelijke aanpassingen heroverwogen. De middelen die daarvoor bestemd zijn kunnen efficiënter ingezet worden voor problemen elders op deze route die in het MIRT nog niet zijn meegenomen. Ook overheidsgeld kun je tenslotte maar één keer uitgeven.

Blij met voorlopig resultaat

Vorige week verscheen in de media het plan om de kruising Stationsweg/N35 te voorzien van een ongelijkvloerse oversteek voor alle verkeer met invoegstroken. Een geweldig resultaat van onderhandelingen die alle oplossingen in zich heeft voor de problemen ter plekke en waarmee de veiligheid op deze kruising voldoende is tot een uitvoering van 2 keer 2 rijbanen in de verdere toekomst. De CDA fractie is blij met de vasthoudendheid van onze wethouder om de problemen rond de N35 bij Haarle op deze manier op te lossen. Een oplossing die lang niet iedereen tot voor kort mogelijk heeft gehouden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.