14 september 2021

CDA Hellendoorn succesvol op CDA-congres

Afgelopen zaterdag 11 september 2021 zijn een aantal CDA- en CDJA’ers uit onze gemeente naar het Bijzondere CDA congres in Den Bosch geweest. Een congres waarbij de rapporten Spies, Van Rooij en Van Zwol aan de orde kwamen. De aanwezigen op het congres waren kritisch en open richting het Partijbestuur en de fractie. Liesbeth Spies en interim-voorzitter de Marnix van Rij hebben de vragen over het vertrek van Pieter Omtzigt, de lijsttrekkers wissel en campagne goed kunnen beantwoorden. Gelukkig was het niet alleen terugkijken naar wat er mis is gegaan maar ook vooruitkijken, hoe gaan we verder.

Als lokale CDA-fractie en afdeling willen we verder om vanuit de grondbeginselen van het CDA en de Christendemocratische normen en waarden politiek te voeren.  We willen het beste voor onze gemeente en gebruiken vaak de korte lijnen die we hebben, binnen het CDA, om ons geluid ook in Den Haag te laten horen. Zo ook afgelopen zaterdag.

Als CDA Hellendoorn hebben we een resolutie ingediend tijdens het congres om de CDA-fractie op te roepen ervoor te zorgen dat er meer geld naar de gemeenten komt, te beginnen in 2022. Deze resolutie is met grote meerderheid aangenomen en Wopke Hoekstra heeft de toezegging gedaan dat hij deze resolutie niet alleen onder zijn arm mee zal nemen naar de Tweede Kamer maar ook naar de onderhandeltafel van de formatie.

De resolutie die jongeren een betere positie in de partij geeft en het partijbestuur de opdracht geeft om in het voorjaar van 2022 met een concreet plan te komen werd ingebracht door Dorien Wind van het CDA/CDJA Almelo. Deze resolutie is mede opgesteld en ingediend door onze lokale CDJA’ers Alexander Dollen en Laura Mak. Oud premier Jan-Peter Balkenende ondersteunde deze oproep waarna de resolutie met ruime meerderheid werd aangenomen.Een mooi resultaat voor onze lokale CDA-afdeling waar we zeker trots op zijn!

Er waren tijdens het congres twee resoluties waarbij het congres niet mee ging met de adviezen van de partijtop. Een resolutie van het landelijk CDJA om het afschaffen van het leenstelsel en compensatie voor de “pechgeneratie” in een eventueel regeerakkoord te regelen, kreeg onder luid applaus ruime steun van het congres. Ook de resolutie voor repatriëring van IS-vrouwen en kinderen uit Syrië werd met net iets meer dan de helft van de stemmen aangenomen.

Na de afsluitende toespraak van Wopke Hoekstra kunnen we terugkijken op een goed en inspirerend congres. Met veel energie, een heldere lokale koers en een constructieve opstelling gaat het CDA-Hellendoorn op weg naar 16 maart 2022.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.