01 maart 2021

Financiële injectie culturele sector, vragen aan het college

Sinds maart 2020 ligt het rijke culturele leven binnen onze gemeente Hellendoorn stil. Vele culturele activiteiten die gepland stonden voor het afgelopen jaar, zijn tot op heden komen te vervallen i.v.m. de pandemie.

De Twentsche Courant Tubantia kopte afgelopen week: "Geld voor cultuur niet uitgekeerd". In het artikel werd genoemd dat de gemeente Hellendoorn een bedrag van € 251.728,- heeft ontvangen van minister van Engelshoven. Het is ongeoormerkt geld wat, daar waar nodig, ingezet kan worden voor de lokale culturele sector.

De CDA fractie heeft daarom de volgende vragen aan het college gesteld:

  • U heeft aangegeven dat organisaties, ook op cultureel gebied, zich kunnen melden indien zij het moeilijk hebben vanwege de coronamaatregelen, zodat er maatwerk toegepast kan worden. Zijn de culturele organisaties die het moeilijk hebben bij u in beeld?
  • Hebt u een integraal plan van aanpak om (culturele)organisaties te ondersteunen of biedt u maatwerk?
  • Zijn er voldoende middelen om ondersteuning te bieden?
  • Zijn er criteria waaraan (culturele) organisaties moeten voldoen om financiële ondersteuning te ontvangen? Bijvoorbeeld wanneer ze geen gebruik kunnen maken van landelijke Corona vergoedingen. 

Als CDA fractie zijn wij enthousiast dat het kabinet geld beschikbaar stelt. We hopen dat we samen spoedig weer van het culturele leven in onze gemeente mogen genieten. Cultuur geeft kleur aan de gemeenschap en cultuur werkt mee aan een goed leefklimaat!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.