15 juni 2022

GEEN LEEFBAAR PLATTELAND ZONDER EEN GEZONDE BOERENSTAND!

De boer is troef! Helaas houden de gepresenteerde plannen van 10 juni 2022 door minister Van der Wal geen rekening met dit oeroude gezegde. Het uitvoeren van de plannen van NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) zal betekenen dat de agrariërs, in een flink deel van de gemeenten in Overijssel, ongeveer tweederde van hun stikstofuitstoot moeten terugdringen. Met het gevolg dat het aantal agrariërs in de gemeenten van Overijssel dat verplicht moet stoppen mogelijk neerkomt op meer dan de helft! De gestelde opgaven zijn enorm en daar maken veel boeren, hun gezinnen en de leefgemeenschap zich grote zorgen over. De leefbaarheid van plattelandskernen komt in het gedrang.

Sinds afgelopen vrijdag is er heel veel geappt en gebeld. Gisteren heeft dat erin geresulteerd dat het landelijke CDA reageerde. Daarvoor was de brief "Geen leefbaar platteland zonder een gezonde boerenstand" al tot stand gekomen met de CDA afdelingen vanuit Overijssel.

Daarnaast is in de gemeenteraad van gisteravond, op initiatief van het CDA en mede door de VVD, onderstaande motie ingediend. Deze is aangenomen met steun van de indieners en nadat het woord "feiten" in de zin bij de laatste bullet verandert is in "draagvlak", kon het ook op de steun van Lokaal Hellendoorn rekenen. Kortom: 19 stemmen voor en 5 tegen en daarmee is de motie aangenomen. Een ondersteuning voor onze boeren in de gemeente Hellendoorn op initiatief van de CDA-fractie!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.