06 juni 2022

Hellendoornse Speelruimtevisie

De Hellendoornse Speelruimtevisie is op de valreep door het vorige college aangeboden aan de gemeenteraad. In de debatronde eind mei bleek dat deze visie één op één is overgenomen door het huidige college. Dit plan ziet er zeer doordacht uit en is tot stand gekomen op basis van 650 enquetes onder kinderen, bewoners en gebruikers. Het gaat niet meer alleen om spelen, maar om BOSS, bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. 

Voor de CDA-fractie Hellendoorn geldt dat kinderen een leuke uitdagende en veilige plek verdienen. Het beeldschermkind willen we niet. Het groot aantal deelnemers aan de jaarlijkse Reggesurvival is het bewijs dat kinderen graag naar uitdagende speelplekken gaan. De Hellendoornse Speelruimtevisie heeft het allemaal in zich. In het financieel magere jaar 2019 is het onderhoudsbudget structureel verlaagd met 40.000. Er is nog 55.000 beschikbaar en van de 85 speelplekken zouden dan nog maar 20 tot 25 overblijven omdat er ook geen geld is voor investeren. Een somber scenario. Reden voor het net afgetreden college om niet bij de pakken neer te zitten, maar te doen. Die bezuiniging en ad hoc aanpak tot nu toe, is aanleiding om het goed, dat wil zeggen structureel op te pakken, met een onderbouwde speelruimtevisie.

Als de gemeenteraad binnenkort instemt met de Hellendoornse Speelruimtevisie, en daar ziet het naar uit, kan door het huidige college begonnen worden met uitvoeringsplannen in dit jaar en 2023 samen met bewoners en gebruikers per buurt, wijk en dorp. Hoe mooi kan burgerparticipatie zijn. Ook wordt dan duidelijk hoeveel investeringsgeld nodig is. Dit kan oplopen van 1.8 tot 3 miljoen euro, dat wordt verspreid over een flink aantal jaren. In begrotingen en in het Meerjaren Investerings Plan 2026 en daarna dienen budgetten gereserveerd te worden voor noodzakelijke vervangingen op de speelplekken maar ook om bewegen voor 12-99 jaar te faciliteren. Dat zijn grote investeringsbedragen, maar als het gaat om de jaarlijkse kapitaallasten, waarover de wethouder nog geen beeld kon geven, is het vast te overzien.  Het belangrijkste voor de CDA-fractie Hellendoorn is dat kinderen, maar ook ouderen blijven bewegen en wat is er leuker om dat te doen op een uitdagende plek.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.