17 mei 2022

Openhouden mountainbikeroutes op de Sallandse Heuvelrug

De fracties van het CDA Rijssen-Holten en Hellendoorn hebben een brief gestuurd over de “Doorgeslagen juridische aanpak MTB-route Sallandse Heuvelrug” naar alle betrokken organisaties en instanties.

We maken ons zorgen over de juridische strijd rond de mountainbikeroutes op de Sallandse Heuvelrug. Er wordt teveel gekeken naar de wet in plaats van goede samenwerking tussen betrokken (natuur)organisaties. Zo is in goede afstemming met o.a. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de route destijds met de hulp van vele vrijwilligers aangelegd. Daar past geen juridische fijn slijperij bij.

De CDA-fracties roepen op tot overleg van alle partijen.  Vandaar dat deze motie op initiatief van het CDA Hellendoorn vanavond vreemd aan de orde van de dag in de gemeenteraad komt. De motie vindt ook steun bij alle overige partijen in de gemeenteraad, vandaar dat zij de motie mede indienen. Dit zal gaan leiden tot een unanieme uitspraak van de gemeenteraad, waardoor er een krachtig signaal vanuit de gemeente Hellendoorn komt voor deze kwestie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.