29 april 2020

Oproep Twentse CDA fracties omtrent 'post-coronatijd'

De Twentse CDA-fractievoorzitters roepen op om na te denken over de ‘post-coronatijd’. In een gezamenlijke brief roepen we bestuurders van Regio Twente en Twente Board op om na te denken hoe de schade voor de samenleving en economie zo veel mogelijk beperkt kan worden. Plannen om te zorgen dat Twentse ondernemers snel aan de slag kunnen, binnensteden een impuls te geven, kinderen die in een achterstandsituatie raken te helpen en kwetsbare ouderen te beschermen.

Deze coronacrisis heeft een enorme economische, maar ook maatschappelijke impact. De economische en financiële gevolgen voor Twente zullen enorm zijn. Het bestuur van de Regio kan in overleg met de Rijksoverheid zoveel mogelijk de Regiodealgelden hiervoor inzetten. Betrek bij de plannen ook deskundigen vanuit de samenleving en het bedrijfsleven die mee kunnen praten over de impact voor de samenleving. Denk hierbij aan economen, psychologen, mensen vanuit de zorg, ethici en gedragswetenschappers.

Twente heeft meerdere crisissen doorstaan. Het zal geen gemakkelijk weg zijn. Deze crisis zal een behoorlijk impact hebben op onze samenleving en sociaaleconomische structuur, maar Twente heeft de veerkracht om er weer bovenop te komen. Dat gaat ons ook dit keer lukken door het goede wat nodig is te doen en dat is de regie nemen voor wat er gaat komen. Kortom, regeren is vooruitzien.

De gehele brief die namens de Twentse CDA fracties naar het bestuur van Regio Twente en Twenteboard is gestuurd is hier te vinden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.