09 september 2021

Resolutie gemeentefinanciën - landelijk CDA congres (11 september 2021)

Al een aantal jaren vraagt de lokale CDA-afdeling aandacht voor de gemeentefinanciën op CDA-congressen. Dat heeft zeker bijgedragen tot kabinetsbesluiten voor extra geld voor de jeugdzorg. Het Bijzonder Partijcongres van 10 en 11 september 2021 markeert een belangrijk moment voor het bouwen aan de toekomst van de partij. Dit congres is ook het moment om gezamenlijk door te spreken over de inhoud, ons CDA-verhaal, waar veel leden naar uitkijken. Via het resolutieproces is er gelegenheid om het partijcongres uitspraken te laten doen richting Landelijk Bestuur en de volksvertegenwoordigers op nationaal en Europees niveau. 

Bij het CDA Hellendoorn is er nog steeds zorg over de financiële positie van gemeenten, en nu de formatie van een kabinet langer duurt, blijven er besluiten hangen. Daarom doet CDA-Hellendoorn een oproep aan het CDA-congres op 11 september as. om ervoor te zorgen dat via de Rijksbegroting 2022 de gemeenten extra geld krijgen.

Fractievoorzitter Anchela Mak en CDA-wethouder Jelle Beintema hopen van harte dat de landelijke CDA-achterban zich massaal achter deze resolutie gaat scharen. En dat een duidelijk signaal van het CDA-congres er toe bijdraagt dat in 2022 de gemeenten extra geld krijgen.

De volledige resolutie is hier te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.