06 februari 2021

Steun dorps-en buurthuizen vanuit het CDA

In september 2020 hebben we een brief gestuurd naar het college met betrekking tot extra middelen voor dorps- en buurthuizen. Dit had betrekking op de 17 miljoen euro die vanuit het Rijk beschikbaar was gesteld om gemeenten te compenseren voor extra uitgeven voor de dorps- en buurthuizen.

Het college gaf aan op de hoogte te zijn van deze mogelijkheid en continue contact te hebben met dorps-en buurthuizen over de gevolgen van de coronacrisis. Mede naar aanleiding van onze brief is besloten om de gebruikersvergoeding voor de vijf dorpshuizen kwijt te schelden. Daarnaast blijft het college kijken hoe de gemeente culturele en maatschappelijke organisaties ondersteuning kan bieden in deze pandemie.

Het CDA vindt deze compensatie voor ’n Kadiek (Daarle), Trefpunt (foto, Daarlerveen), Noaberhuus (Hellendoorn), Kruud’n huus (Kruidenwijk) en Sion (Hulsen) een stap in de juiste richting. We zijn blij dat het college het belang van dorpshuizen als middelpunt in onze kernen ziet. Door te kiezen voor de kwijtschelding van de gebruikersvergoeding wordt aan de wettelijke taakuitvoering voldaan.

Echter is het van belang om de gevolgen voor deze organisaties te blijven monitoren. Het CDA erkent dat de coronacrisis een ontzettend moeilijke tijd is voor hen. Mochten dorps-en buurthuizen of verenigingen in (grote) problemen komen door deze coronacrisis: trek aan de bel en dan gaan we kijken wat we kunnen doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.