26 maart 2021

Woningbouw: doelgroepenverordening, vragen aan het college

In de debatronde van afgelopen dinsdag (23-3-2021) heeft het CDA Hellendoorn het college (wederom) gevraagd over het bouwen van betaalbare woningen. Het college gaf aan dat afdwingen van gewenste betaalbare woningbouw niet mogelijk was. Eerder stelden we ook al vragen aan het college over de uitbreiding en versnelling van ons woningbouwprogramma. 

Uit de media hebben wij vernomen dat onze buurgemeenten een doelgroepenverordening krijgen. Door een dergelijke verordening kunnen deze gemeenten bij projectontwikkelaars gewenste woningbouw afdwingen. Zo kunnen er onder andere meer starterswoningen, zowel huur als koop, in het goedkope en middensegment gerealiseerd worden.

In een brief heeft het CDA daarover de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Is het college op de hoogte van een dergelijke doelgroepenverordening?
  2. Is het college bereid om te kijken of een doelgroepenverordening voor onze gemeente ook een goed instrument is.
  3. Zo ja, is het college dan bereid om hierin samen op te trekken met Rijssen-Holten en Wierden zodat we als buurgemeenten zoveel mogelijk dezelfde voorschriften krijgen.

Tijdens de inforonde van 6 april hopen we antwoord te hebben op bovenstaande vragen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.