Doe je mee?

Het CDA Ommen wil een zo goed en breed mogelijk gedragen verkiezingsprogramma opstellen voor de verkiezingen in maart 2018. Om zoveel mogelijk inwoners en organisaties de gelegenheid te geven om hun inbreng te geven zijn er een aantal acties gestart. Eén van die acties is een bijeenkomst op 21 juni .a.s.

Op woensdagavond 21 juni, om 19.30 spreken we in het Vechtdalcollege (Balkerweg 2, 7731 RZ Ommen) in vier groepen. Deze participatietafels praten over:

1. Zorg voor elkaar: jeugd en ouderen, sport, mantelzorg en vrijwilligers;

2. Waarden en tradities: cultuur, veiligheid, onderwijs en integratie;

3. Eerlijke economie: werk, participatie, minima, maar ook duurzaamheid/landbouw/natuur/recreatie;

4. Leefbaarheid: wonen, mobiliteit, kleine kernen, buitengebied.

Wil jij meepraten? Je bent van harte uitgenodigd. Voor de organisatie is het wel nodig dat we weten wie er komen. Heb je belangstelling? Geef je dan op bij onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. De aanmelding sluit op 14 juni.

Met vriendelijke groet,
Jan Hekman,
voorzitter CDA Ommen
Tel 0529-453566
email: secretaris@ommen.cda.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.