De inwoner als hart van de samenleving

Beste inwoner van de gemeente Ommen,
Voor u ligt het nieuwe verkiezingsprogramma van het CDA Ommen. Het is geen lange opsomming van standpunten, maar concrete initiatieven voor de toekomst van onze prachtige gemeente. Door verschillende gesprekken met inwoners, ondernemers en organisaties is dit verkiezingsprogramma tot stand gekomen.

Het CDA gaat uit van een christelijke mens- en maatschappijvisie. De C gaat over onze wortels van waaruit het CDA is ontstaan. Dat is de christelijke boodschap, dat ieder mens uniek en waardevol is. Om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, putten we uit christelijke waarden en normen waarbij de Bijbel onze inspiratie vormt. Het is een opdracht voor iedereen om goed samen te leven en zorg voor elkaar te hebben. Dat mensbeeld onderscheidt het CDA van andere politieke partijen. Mensen leven niet alleen voor zichzelf, maar ook met hun omgeving. Mensen komen vooral tot persoonlijke groei door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Daar waar het nodig is, willen wij hen ondersteunen in het nemen van die verantwoordelijkheden.

De D is de Democratie. Dit betekent dat wij allemaal een stem hebben, die wij ook moeten laten horen en gebruiken om Ommen te laten groeien naar nog beter, niet alleen bij de verkiezingen, maar juist ook daarna bij alle ontwikkelingen in de vier jaar die daarop volgen. Wij luisteren naar inwoners, die vanuit een oprechte zorg en betrokkenheid opbouwend willen meedenken over nieuwe en betere oplossingen.

De A staat voor Appèl. Dat betekent een oproep, dat iedereen naar vermogen de verantwoordelijkheid neemt om onze samenleving in Ommen nog beter te maken dan deze al is. Daar doen we naar elkaar ook een beroep op. Stem daarom CDA!

Namens het CDA-afdeling Ommen, 
Jan Hekman

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.