Cristian Reinders

voorzitter

Waarom kies jij voor CDA Ommen?  

CDA Ommen staat in mijn ogen voor het opkomen voor alle mensen in de samenleving. Waarbij er een goede balans is tussen het belang van inwoners, ondernemers, zorgen voor mensen die onze stad hebben opgebouwd en op de ontwikkeling van toekomstige generaties. Besluiten die democratisch worden genomen met de Christelijke waarden als basis.  
Als geboren en getogen Ommer ben ik trots op onze ‘stad’ en wil ik mijn stem, onderbouwd met wat ik hoor vanuit mede stadgenoten, laten horen. Dit is in mijn optiek een goede manier om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen aan de ontwikkeling van de stad. Dit maakt dan ook dat ik mij heb aangesloten bij CDA Ommen.  

 

Waar houd je je mee bezig binnen het bestuur? 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 ben ik bestuurslid van CDA Ommen geworden. Ik woon geregeld fractie- en commissievergaderingen bij. Daarnaast ondersteun ik bij de campagnes voor de gemeentelijke, provinciale, landelijke en Europese verkiezingen en help ik bij het organiseren van algemene ledenvergaderingen.  

 

Wat doe je naast het CDA werk?  

Naast het CDA ben ik vooral man van Mirjam en vader van Thijmen. Als gezin houden wij ervan om erop uit te gaan in binnen- en buitenland, waarbij onze passie voor fotografie en film tot uiting komt. Daarnaast voetbal ik al jaren bij FC Ommen en mag ik sinds 2021 de sponsor- en vrijwilligersavond organiseren voor de vereniging. Doordeweeks ben ik werkzaam als accountmanager voor een bedrijf dat partner is voor professionals in de bouw met allerlei producten, software en diensten. De complexiteit soms van het bouwproces is mij dan ook niet vreemd.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.