Hieronder staan de 8 thema's vermeld die terugkomen in het Verkiezingsprogramma 2018-2022. 

Ommen sterk en zelfstandig

CDA wil dat Ommen zelfstandig is en blijft.

Dit vraagt om: 1) goede samenwerking met inwoners, organisaties en andere overheden 2) een professionele, sterke ambtelijke organisatie 3) een klantgerichte ambtelijke organisatie die in verbinding staat met haar inwoners 4) eenvoudige en prettige dienstverlening 5) voldoende financiën om de vele goede voorzieningen – zoals onderwijs, bibliotheek, cultuur en sport – te behouden in Ommen en de kernen en 6)extra tijd en geld voor handhaving.

Samen doen we mee – Ommen vitaal en betrokken!

Ingrediënten voor een sterke samenleving van betrokken inwoners zijn: saamhorigheid,
wederkerigheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Het is belangrijk om de krachten te bundelen. We willen meer zeggenschap, eigenaarschap en ruimte voor initiatief, of het nu gaat om organisaties of individuen. Inwoners worden actief en serieus betrokken bij het opstellen van beleid van de gemeente. Het CDA blijft werken aan sterke buurten, wijken en kernen. Iedereen draagt zijn steentje hieraan bij, op welke manier dan ook – inzet van alle talenten.

Want: alleen komen we ver, maar samen komen we verder!

Brood op de plank

Door aantrekkelijke en goed lopende bedrijventerreinen (Rotbrink, Bulemansteeg-Lemele en Beerzerveld) en een sterk centrum in Ommen werken we aan de economie van onze stad. We willen meer banen, meer werkervaringsplekken en minder werkloosheid.

Niemand tussen wal en schip

De basiszorg en het sociale team (Samen Doen team) in Ommen zijn op orde. De komende jaren wil het CDA zich richten op het versterken van het welzijn van de inwoners van Ommen. Wij zetten in op een samenleving met een goede sociale verbondenheid en gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in een hecht netwerk. Inwoners die dat nodig hebben worden ondersteund op een manier die bij hen past. Zo willen we vrijwillige cliëntondersteuning (bijvoorbeeld bij de gesprekken met een medewerker van het Samen Doen team), opvoedondersteuning dichtbij huis door gezinscoaches/buddy’s en een aanspreekpunt voor leraren, sporttrainers en ouders/verzorgers binnen het Samen Doen team. Ook willen we een informatiepakket realiseren dat ouderen informatie geeft en tegelijkertijd een oproep is om het eigen talent in te zetten en vrijwilliger te worden. Er op tijd bij zijn en er voor elkaar zijn is van het grootste belang. Thema’s, waarvoor wij concreet aandacht vragen, zijn: eenzaamheid, bewegen en leefstijl. Wij kiezen dan ook voor investeren in preventie en het sociale netwerk voor jong en oud.

Oost west, thuis best

Het is heerlijk wonen in Ommen, zowel in de stad Ommen als in de kernen en het buitengebied. Het CDA wil dat Ommen een aantrekkelijke woongemeente is en blijft.

Duurzaam Ommen

Samen zijn we verantwoordelijk voor ons leefgebied. Een schone en duurzame leefomgeving is belangrijk, niet alleen voor ons, maar ook voor de komende generaties. Duurzaam is het nieuwe goud.

Veilig Ommen/verkeersveiligheid

Goede bereikbaarheid van Ommen is voor inwoners en toeristen belangrijk. Prioriteiten voor het CDA zijn (en in die volgorde): 1. Veiligheid, 2. Leefbaarheid en 3. Doorstroming. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen veilig van en naar school kunnen fietsen. Veilig moet het ook voor de oudere weggebruikers zijn. En in het centrum hebben fietsers en voetgangers prioriteit – auto’s zijn daar te gast. Samen dragen wij zorg voor een veilig Ommen. Voor de economie is een goede doorstroming van het verkeer essentieel. Het wegennet moet hier dan ook goed op aansluiten (o.a. de N340). Dit is en blijft lastig, omdat niet alle wegen van de gemeente Ommen zijn of onder haar beheer vallen. Desalniettemin blijven we ons hard maken voor een veilig en bereikbaar Ommen.

Ommen leert en leeft

Onderwijs, cultuur en sport zijn belangrijk voor de ontwikkeling en het welzijn van jong en oud. Het CDA is blij met alle scholen, sport- en culturele organisaties/verenigingen en voorzieningen in Ommen. Wij zijn trots op al die vrijwilligers die al deze voorzieningen samen met de professionals mogelijk maken. Wij erkennen de kracht van (sport)verenigingen voor de samenleving. We willen graag al onze voorzieningen behouden en versterken.
Leraren en sporttrainers hebben een belangrijke signaleringsfunctie waar het gaat om opvoeding en ontwikkeling. Zij zien en horen veel over de thuissituatie en de participatie van kinderen en jongeren. Leraren en sporttrainers kunnen echter niet zonder de actieve betrokkenheid van ouders en verzorgers. Vertrekpunt voor een stabiele basis is wat ons betreft het gezin.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.