Het CDA staat achter de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. De overheid zorgt voor de mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.

Handhaven waar nodig! Denk aan de ‘nieuwe hufterigheid’. Op social media zien we helaas dat het recht op vrijheid van meningsuiting steeds meer wordt ‘gebruikt’ als recht om te kunnen beledigen in discussies als argumenten niet meer toereikend zijn.

Het CDA is voorstander om bij gebruik van en handel in drugs een persoonlijke aanpak in te zetten en daarmee de handhaving effectiever te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.