Igor Pikkert

raadslid

Waarom kies jij voor CDA Ommen?
Anno 2023 zijn er sterk uiteenlopende visies over hoe wij met elkaar kunnen samenleven. Het ontmoeten van mensen zorgt er voor dat je er toe doet. Ik denk dat het dan ook van belang is om hier ruimte voor te scheppen. En dat het eigenlijk ook een taak is van ons allemaal. De politiek kan dit niet alleen.  Een van de waarden, waar het CDA voor staat is dat iedereen er toe doet. Dat is wat mij bij het CDA Ommen ook zo aan spreekt. We zijn op zoek  naar verbinding. Door dit met elkaar te doen, creëren we uiteindelijk een positieve leefomgeving.
 

Waar houd je je mee bezig binnen de gemeenteraad?
In de rol van raadslid van het het CDA Ommen zal ik mij voornamelijk bezig houden met het sociaal domein en  thema gezondheid.  De gemeenten in Nederland staan aan de vooravond van moeilijke opdrachten. Mijn visie is dan ook dat moeilijkheden ook mogelijkheden kunnen worden maar dit kan enkel in samenwerking met elkaar. Niet afzonderlijk van elkaar. We hebben in de gemeenteraad een taak om onze inwoners te vertegenwoordigen. Wanneer het om deze taak gaat, hoop ik dan ook dat de inwoners het CDA ook opzoeken om de kennis die zij hebben met ons te delen. Alleen dan kunnen we met elkaar het verschil gaan maken en voorkomen  dat het meer van het zelfde wordt. Want volgens mij is dat niet wat de inwoner in deze tijd kunnen gebruiken. 

 

Wat doe je naast het CDA werk in de gemeenteraad?
Naast het CDA, werk ik in de zorg. Ik werk voor een grote GGZ organisatie in de regio Zwolle in de functie van teamleider bedrijfsvoering. Dit combineer ik met de functie van systeemtherapeut i.o, waarbij ik mensen help die te maken hebben met complexe psychiatrische problematiek en op verschillende levensgebieden vastlopen in de maatschappij.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.