08 april 2021

Het CDA Tubbergen kiest vóór het 'Glashoes-concept' en dit is waarom!

“11 miljoen is veel te veel geld voor een nieuw Gemeentehuis” en “zet een simpel gebouw neer met een paar stoelen, tafels en raadzaal” zijn uitspraken die de revue passeerden. Wij geven hierbij graag kort het feitelijke verhaal en financiële plaatje. 

Openbare gebouwen moeten in 2023 een energielabel C hebben. Het huidige gemeentehuis voldoet hier niet aan (energielabel E). Een nieuw gemeentehuis is dus nodig. Een ‘kaal’ gemeentehuis is begroot op 7.8 miljoen euro en een gemeentehuis met een Glashoes-concept op 11 miljoen euro. Wat is dat Glashoes-concept en waarom is dat een goede investering? Dat leest u hieronder. 

 

Geen fusie

Het CDA Tubbergen maakt zich hard voor een zelfstandig gemeente Tubbergen en is tégen een fusie. Daarom is het belangrijk dat de gemeente Tubbergen optimaal kan besturen en samenwerken met maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers.

 

Samenwerken en besparen

Tegelijkertijd moeten de financiën ook op orde blijven. De kosten voor het sociaal domein (zorg, sociale zekerheid etc.) blijven alsmaar stijgen en bestaat uit 18 miljoen van onze jaarlijkse begroting. In andere gemeenten wordt daarom ingezet op het centraliseren van de zorg, jeugd, veiligheid, participatie en cultuur: 1 ingang, 1 maatschappelijk plein en 1 loket voor álle kernen. En met succes. Deze preventieve aanpak en efficiënte samenwerking zorgt er namelijk voor dat de kosten voor het sociaal domein niet extreem op kunnen lopen en levert mogelijk zelfs een financiële besparing op. Een besparing van één procent levert namelijk jaarlijks al een besparing van 180.000 euro op.

Doordat de maatschappelijke organisaties op één plek komen, komen alle panden waar deze nu gevestigd zijn vrij. Dit vastgoed kan herbestemd worden en gebruikt worden voor woningbouw.

 

De kosten

Er zijn drie opties:

1. Renoveren. Het huidige gebouw renoveren zodat het aan energielabel C voldoet. Dit kost jaarlijks € 406.000,-Nadelen: hier kunnen we niet decennia mee vooruit, is niet duurzaam en levert feitelijk niets op;

2. Kaal gemeentehuis. Een nieuw ‘kaal’ gemeentehuis. Deze kost jaarlijks € 339.000,-. Nadelen: dit gemeentehuis heeft geen maatschappelijk plein en kan dus niet zorgen voor het beheersen van de extreem hoge kosten voor het sociaal domein;

3. Glashoes. Een gemeentehuis met Glashoes-concept. Deze kost jaarlijks € 78.000,-  meer, namelijk: € 413.000,-. Dit is wat ons betreft de beste optie. Hiermee kunnen we de extreem hoge kosten voor het sociaal domein beheersen. Ook kan het lege vastgoed gebruikt worden voor woningbouw. Dit draagt ook nog eens bij aan de zelfstandigheid van de gemeente Tubbergen. Daarnaast kopen we hiermee zekerheid voor 40 jaar en blijven we eigen baas.

Een gemeentehuis met Glashoes-concept bedraagt 0.9 procent van de jaarlijkse begroting. Het bedrag betaalt de gemeente Tubbergen niet in één keer, maar verspreid over 40 jaar.

 

Gevolgen dorpen

kunnen gewoon verder ontplooid worden. Dit juichen wij van harte toe. Tegelijkertijd krijgen de dorpskernen een gemeentehuis met een Glashoes-concept welke er is voor de inwoners en de verschillende dorpskernen. Dit sluit ook goed aan op het Maatschappelijk Akkoord van de gemeente Tubbergen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.