28 april 2021

Het CDA Tubbergen kiest voor de voordeligste variant!

Tijdens de raadsvergadering van maandagavond stond het Glashoes op de agenda. Dit is een gemeentehuis met één maatschappelijk plein waar verschillende cultuur-, zorg- en maatschappelijke organisaties worden gevestigd. Alle raadsleden van het CDA Tubbergen hebben vóór gestemd. Dit agendapunt heeft voor spanningen in de coalitie geleid en dat wordt betreurd. Toch vindt het CDA Tubbergen dat zij voor de beste, voordeligste, meest toekomstbestendige en verantwoorde variant hebben gekozen. Een keuze voor de inwoners. Wij ontvangen positieve reacties over dit plan en hiermee wordt voldaan aan het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen. Wij leggen graag nog eens onze keuze uit.

 

De cijfers

Het huidige gemeentehuis kost nu € 213.000,- per jaar. Echter, verbouwing of nieuwbouw is noodzakelijk, omdat in 2023 het gemeentehuis verplicht minimaal energielabel C moet hebben.

Daarom: investeren. Een renovatie kost € 406.000,- per jaar en is niet toekomstbestendig. Nieuwbouw van het Glashoes kost € 413.000 per jaar. Nieuwbouw van een ‘kaal’ gemeentehuis zonder maatschappelijk plein kost € 74.000,- per jaar minder, maar zorgt niet voor besparingen op het sociaal domein. De kosten voor het sociaal domein lopen tegelijkertijd alsmaar op. Een jaarlijkse besparing op het sociaal domein van 1% zorgt al voor een besparing van € 180.000,- per jaar!

Het Glashoes is dus wat ons betreft de meest voordelige variant.

 

Wat is het alternatief?

Als je ergens tegen bent, dan is het goed alternatieven aan te dragen. Echter, deze zijn nauwelijks aangedragen door de tegenstemmers. Het enige gehoorde alternatief is “ga voor een hotelvariant”. 

Een ‘hotelvariant’. Andere fracties zijn enthousiast over een ‘hotelvariant’. Dit is een plan waarbij het Glashoes-concept in een hotel wordt geplaatst en de gemeente huurt van ondernemers. Het Glashoes is in dat geval waarschijnlijk zelfs duurder dan een standalone variant. Een genoemde indicatie door de initiatiefnemers is 11 tot 13 miljoen euro. De gemeente betaalt daarbij met gemeenschapsgeld mee aan de startverliezen van het commerciële hotel, verstrekt mogelijk garanties aan het hotel en loopt indirect faillissementsrisico’s. Ook blijkt uit juridische onderzoeken van een externe advocaat en de huisjuristen dat hier grote juridische risico’s aan kleven. 

Dit vindt het CDA Tubbergen een onverantwoorde keuze met gemeenschapsgeld. Een standalone hotel naast het Glashoes is de beste optie en ook daarbij zijn ons inziens synergievoordelen te behalen. 
 

De voordeligste variant

Het Glashoes, oftewel een gemeentehuis met een maatschappelijk plein, kost een investering van 11 miljoen euro en wordt afgeschreven in 40 jaar. De kosten bedragen daarmee zo’n 0.9 % van de jaarlijkse begroting. Dit terwijl juist deze optie de meeste voordelen kent, namelijk:

  1. Besparingen sociaal domein. Eén ingang en loket voor: zorg, jeugd, veiligheid, participatie en cultuur. Daarbij kan nauw samen worden gewerkt, ontstaan korte lijntjes en wordt problematiek eerder gezien en sneller opgelost. Deze preventieve aanpak en efficiënte samenwerking zorgt ervoor dat de kosten voor het sociaal domein, in een vergrijzende samenleving met een toenemende zorgvraag, betaalbaar blijven en levert mogelijk zelfs een financiële besparing op.
  2. De kwaliteit van de dienstverlening wordt verhoogd. Inwoners kunnen namelijk op één plek terecht voor dienstverlening en hulpvragen. Daarnaast zijn de lijntjes tussen de diverse hulpverleners korter en kunnen ze makkelijker en sneller met elkaar overleggen. Ook kunnen hier jongeren en zzp’ers bezig om te werken aan hun studie- of werkopdracht.
  3. Opties voor woningbouw. Het vrijgekomen vastgoed van de partijen welke in het Glashoes trekken kan worden benut voor inbreidingslocaties voor woningbouw. Deze zijn momenteel hard nodig.
  4. Met het Glashoes wordt bewust gekozen voor een zelfstandige gemeente Tubbergen. Deze creëert namelijk mogelijkheden voor goede samenwerking en zorgt voor een financieel en kwalitatief zelfstandige gemeente. Dit voorkomt op termijn wellicht een fusie, een scenario die in onze ogen voor met name de kleinere kernen zeer onwenselijk is.
  5. Niet pompeus, maar flexibel. Het Glashoes heeft minder werkplekken voor ambtenaren en meer flexibele ruimten voor organisaties. Op deze manier is het gebouw klaar voor de toekomst, ook als we meer taken krijgen (en dus meer ruimte nodig hebben) of juist moeten afschalen (en minder ruimte nodig hebben).

 

Het CDA Tubbergen kiest hiermee niet voor de makkelijkste en meest populaire keuze, veel inwoners vinden iedere euro voor een gemeentehuis al teveel, maar kiest voor de meest voordelige en verantwoorde keuze voor onze inwoners.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.