07 juli 2021

Nieuwe wethouder voor gemeente Tubbergen en pas op de plaats Glashoes

In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie is op 6 juli de nieuwe wethouder Trees Vloothuis geïnstalleerd. Trees zal tot het college toetreden als onafhankelijk wethouder namens de gehele raad. Als CDA Tubbergen wensen we haar veel succes toe met haar portefeuille en hebben we er vertrouwen in dat de keus voor deze ervaren oud-wethouder van Oldenzaal een goede keus is.

In Oldenzaal was ze betrokken bij diverse complexe onderwerpen zoals De Vijfhoek en het crematorium. En omdat we in Tubbergen momenteel ook enkele complexe projecten hebben zoals het Glashoes en het RES is haar ervaring en inzet bijzonder welkom.

Als raad hebben we wethouder Vloothuis een bestuursopdracht meegegeven voor de komende tijd. Dat betekent dat we een pas op de plaats willen maken met het Glashoes om nog eens de visies en uitgangspunten van de afgelopen jaren tegen het licht te houden en te bezien of het laatste besluit daar aan voldoet. Dit mede gezien de maatschappelijke en economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren, maar ook de onrust onder onze inwoners die is ontstaan. Het Glashoes moet iets zijn van alle inwoners.

Met betrekking tot het Glashoes heeft iedereen zijn eigen opvatting, mening, wens, verhaal en visie. Ook de vier partijen hebben daarin elk hun eigen mening die helaas (te) ver uiteen zijn gaan lopen. De komende periode willen we samen de koers weer vervolgen en komen tot een optimale opzet van het Glashoes / gemeentehuis en alle andere thema’s die spelen in onze mooie gemeente.

Voor het CDA is het belangrijk dat bekend is welke keuzes hebben geleid tot instemmen met het eerdere collegebesluit. Geen nieuw gemeentehuis betekent niet dat je niets hoeft te doen; de kosten voor een kaal kantoorpand voor onze ambtelijke organisatie zouden dan ook al snel ca. € 8 miljoen bedragen. Door het slim combineren van diverse organisaties en instellingen in het sociaal domein tot het Glashoes concept kunnen de totale kosten juist naar beneden. Belangrijk daarbij is dat de gemeente zelf baas moet zijn over eigen huis en niet afhankelijk van exploitatietegenvallers van anderen. Voorop moet staan dat de inwoners van de gemeente een vaste plek moeten hebben waar men naar toe kan als je de gemeente, de wethouder of de de ambtelijke diensten nodig hebt en wil spreken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.