Laura van de Giessen

Raadslid

Laura van de Giessen woont samen met haar man Geert-Jan in de Zwolse wijk Ittersumerbroek. Laura komt uit 1995 en werkt daarnaast als hoofd PR communicatie bij het christelijk college Groevenbeek. De afgelopen vier jaar heeft ze zich al in de Groningse gemeenteraad ingezet voor het CDA. In haar vrije tijd brengt ze graag tijd door met vrienden en speelt ze viool in diverse bands. 

Waarom ben je actief voor het CDA? 
‘De kernwaarden van het CDA (gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap) staan voor mij als een huis. Daar kun je eigenlijk alles onder plaatsen. Solidariteit vind ik bijvoorbeeld enorm belangrijk. Ik geloof dat we alleen een goede samenleving zijn als we omzien naar elkaar en samen optrekken. Dat is in mijn persoonlijke leven ook gebaseerd op mijn christelijke geloof en de daarbij behorende naastenliefde. Ook vind ik het principe van de gespreide verantwoordelijkheid goed. De overheid is niet alleen verantwoordelijk voor de samenleving, dat zijn we ook met elkaar.'

Waar wil jij je sterk voor maken in Zwolle?
'Het zou niet uit moeten maken waar je bed staat, maar… dat doet het wel. Ook in Zwolle zijn er gezinnen die te maken hebben met armoede en schulden. We moeten aan de slag om deze armoede te doorbreken, door goede regelingen op te zetten en vooral ook mét de mensen te praten die hiermee te maken hebben in plaats van alleen maar over hen. Er zijn daarnaast veel problemen waar jongeren last van hebben: denk aan de huizencrisis, de torenhoge studieschulden, maar ook de klimaatverandering en de wateroverlast. Het is onze plicht om te kijken hoe we de gemeente kunnen klaarmaken voor de toekomst en niet de schulden leggen bij de volgende generatie. Ook moeten we het vertrouwen in de overheid herstellen. Ik denk dat het daarvoor belangrijk is dat de gemeente meer en beter communiceert met hun inwoners en hen tijdig betrekt bij besluiten die hen aangaan.'

Portefuille

  • Werk en inkomen (armoedebestrijding en schuldhulpverlening)
  • Onderwijs
  • Jeugdzorg
  • Sociale basis
  • Zorg en welzijn (jeugdzorg, WMO en ouderen)
  • Drugs
  • Vluchtelingen en integratie
  • Toegankelijkheid

mail: [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.