Wat doet CDA-S?

(lees onze nieuwsbrief CorDAad of kijk onder Nieuws)

Algemeen tracht CDA-S landelijk haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Gevraagd en ongevraagd het CDA (partij en fracties) op alle niveaus te adviseren over alle, voor senioren belangrijke zaken en alle overige zaken waaraan senioren, op grond van hun levenservaring dan wel deskundigheid een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

  • Het vervullen van een informatie functie ten behoeve van de Landelijke Organisatie van het CDA, van de CDA-S organisaties in de Provinciale en Lokale Afdelingen, de landelijke, provinciale en gemeentelijke fracties.

  • Het bieden van een podium waar senioren hun mening en ideeën kunnen geven over wat er onder hen leeft (bevordering van bottum-up)

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.