Bereikbaarheid en mobiliteit

Een goede structuur van wegen, fiets- en voetpaden is noodzakelijk voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Eemnes. 

CDA Eemnes wil:

 • De verkeersdruk door het centrum van Eemnes verlagen. 
 • Om dit te bereiken zijn wij voorstander van een extra ontsluiting door middel van een rondweg van Zuidsingel naar de Wakkerendijk.
 • Wij geloven niet in nog meer verkeersbeperkende maatregelen als middel om de verkeersdruk te ontlasten. 
 • De Zuidpolder kan wat ons betreft alleen verder ontwikkeld worden als er een goede ontsluiting komt richting Baarn.
 • Een mobiele brug over de Vaart voor landbouwverkeer.
 • Een doorsteek voor landbouwverkeer mogelijk maken tussen de Stachouwerweg en de Noordersingel, via de Te Veenweg Noord.
 • Onderzoeken of de ventweg langs de A1 gebruikt kan worden voor langzaam bouwverkeer, dit om de kernen van Laren en Eemnes te ontlasten.
 • Herstellen en uitbreiden van kindlinten. Iedereen moet zich veilig kunnen verplaatsen over de voetpaden tussen scholen, huis, sport en winkels. 

OPENBAAR VERVOER

Wij zetten ons in voor:

 • Een weekend-nachtbus vanuit Hilversum en de Ov-verbinding met Eemland behouden en waar mogelijk verbeteren.
 • Een hogere en/of betere frequentie van diensten t.o.v. aansluitingen (die nu vaak net gemist worden). 
 • Een betere bereikbaarheid van Almere en Amersfoort.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.