De thema's in Eemnes

Lees hier wat we vinden van de thema's  wonen in Eemnes, bereikbaarheid en mobiliteit, energietransitie, zorg voor elkaar, opgroeien in Eemnes en bestuur.

CDA uitgangspunten

De basis van het CDA-gedachtegoed wordt gevormd door uitgangpunten: gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.