Mirjam Havinga

Wethouder sociaal domein

Mirjam is werkzaam in het onderwijs en sinds 2018 raadslid voor het CDA. 

"Ik ben zeer betrokken bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Niet alleen vanuit mijn werk in het basisonderwijs maar ook omdat ik zelf opgroeiende kinderen heb. Ik ben een warm pleitbezorger voor intensivering van de samenwerking tussen basisscholen onderling en met andere stakeholders. Juist om ook kinderen in moeilijkere situaties passende ondersteuning te kunnen bieden."  

Contact: [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.