Eemnesser bestuur

BESTUUR

Eemnes blijft een zelfstandige gemeente. Als kleine gemeente zijn we soms kwetsbaar. We zullen als zelfstandige gemeente niet altijd alles zelf kunnen en willen doen. Samenwerking in de BEL combinatie en/of met andere gemeenten is noodzakelijk voor een goed functionerende gemeente. 

FINANCIEN

Voor behoud van zelfstandigheid is een financiële gezondheid en grip op de uitgaven belangrijk. In de afgelopen raadsperiode is alleen al in de jaren 2019 en 2020 € 3,1 miljoen uit de reserves gehaald, ook de € 1,6 miljoen reserve van het sociaal domein is uitgegeven. Er is dus € 5 miljoen meer uitgegeven dan er binnenkwam. Omdat dit financieel niet houdbaar is, zullen er de komende periode prioriteiten moeten worden gesteld. 

Het CDA is van mening dat:

  • Structurele uitgaven gedekt moeten worden door structurele inkomsten.
  • De algemene reserves de komende periode moet worden aangevuld naar 10 miljoen door structurele uitgaven te verlagen en meer inkomsten te genereren door het bouwtempo bij nieuwbouw te verhogen.
  • De reserve voor het sociaal domein gebruikt moet worden om incidentele tegenvallers op te vangen en niet om structurele uitgaven uit te betalen. De inzet is om de reserve weer aan te vullen.
  • De woonlasten dienen tot een van de voordeligste in de regio te behoren (top 10), dus de komende 4 jaar geen OZB verhogingen, anders dan de inflatiecorrectie.
  • Tekorten binnen de begroting mogen niet eenzijdig  worden neergelegd bij onze ondernemers.
  • Er moet meer grip komen op de kosten voor (jeugd)zorg/WMO. Slimmere inkoop van trajecten, grip op doorverwijzing en vroegtijdig ingrijpen op situaties moeten ergere problematiek en hogere kosten voorkomen. 
  • Minder regels (o.a. AVP), dat scheelt tijd en geld. We beginnen met het afschaffen van de hondenbelasting.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.