Energietransitie

De overstap van fossiele energie naar duurzame energie is in volle gang, ook in Eemnes. Er liggen zonnepanelen op de daken, huizen worden geïsoleerd, daken en tuinen worden vergroend. Eemnes is goed op weg! 

Wij ondersteunen de bestaande gemeentelijke ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat in 2030 alle energie die nodig is duurzaam wordt geproduceerd binnen de gemeente. De impact van die ambitie op de omgeving is echter groot. Naast de benutting van alle daken van particulieren, bedrijventerrein en de boerendaken zijn zonneweiden en/of windturbines nodig. 

Dit wil CDA Eemnes:

  • De impact van het realiseren van een klimaatneutraal Eemnes is groot. Wij vinden daarom dat er draagvlak moet zijn onder de bevolking. Een voorafgaand draagvlakonderzoek over de manier van grootschalige opwek en over mogelijke locaties is wat ons betreft leidend voor de keuzes die gemaakt worden.
  • Om in 2030 klimaatneutraal te kunnen zijn, zullen er de komende jaren al concrete besluiten moeten worden genomen, want vergunningverlening en uitvoering kost jaren.
  • Om snelheid te maken beginnen we met technologie die zich al bewezen heeft.
  • We houden nadrukkelijk de opties voor nieuwe technologieën open, zoals diepe geothermie.
  • We behouden daarom ook de huidige gasinfrastructuur ten behoeve van eventuele nieuwe benutting.
  • De lusten en lasten van de energietransitie dienen eerlijk verdeeld te worden. Dus ook de opbrengst van energieproductie moet ten goede komen aan de inwoners van Eemnes.
  • Wij vinden dat de gemeente de burger moet blijven faciliteren met informatie, subsidie en duurzaamheidsleningen.
  • Wij ondersteunen initiatieven van onderuit, zoals Eemnes Energie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.