Energietransitie bevorderen

Impulsen aan de energietransitie

Eemnes wil in 2030 energieneutraal zijn. Nieuwe impulsen zijn nodig om dit te realiseren. De energietransitie gaat niet alleen over de omslag naar hernieuwbare energie, maar ook over het beter, minder en slimmer gebruiken van energie. Het CDA zet in op

  • Besparing van energie, zoals het isoleren van het bestaande woningbestand.
  • Zonnepanelen op de (boeren)daken.
  • Reststromen benutten, zoals de warmte van de zonnepanelen en asfalt.
  • Gebruik van kleine windturbines mogelijk maken.

De energietransitie wordt slechts mogelijk als alle vormen van alternatieve energie door, voor en van inwoners is. Als omwonenden kunnen  meedelen in de opbrengst van zonnepanelen, windmolens en biomassa, zal het draagvlak toenemen. Daarnaast willen wij vooral aansluiten bij initiatieven van bewoners, instellingen en ondernemers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.