Opgroeien in Eemnes

Over het algemeen gaat het goed met de kinderen en jeugd in Eemnes. Maar ook in onze gemeente zien we steeds meer kinderen die extra ondersteuning en zorg nodig hebben. Samen kunnen we er voor zorgen dat kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeien. Dit doen we het liefst met de inzet van preventieve acties want;  “Zorg redt levens, preventie generaties!”

CDA Eemnes wil:

  • Blijvend te investeren in het programma ‘kansrijke start’. Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 levensdagen zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd. 
  • Kinderarmoede bestrijden
  • Inzetten op een effectieve samenwerking tussen gemeente, scholen, kinderopvang en zorgaanbieders. Zo kan er het beste preventief gewerkt worden en kunnen middelen optimaal ingezet worden. 
  • De sociale betrokkenheid in een buurt inzetten voor kinderen waar het thuis niet altijd makkelijk is. Hiervoor willen wij het principe van buurtgezinnen inzetten. Buurtgezinnen is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die steun kunnen gebruiken (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.