Goede start voor elk kind

Elk kind verdient een goede start

De toekomst van kinderen ligt het CDA Eemnes dicht aan het hart. Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners. Hoewel de invloed van de gemeenten op de inhoud van het onderwijs beperkt is, moet er wel degelijk aandacht zijn voor goed(e)  (huisvesting van) onderwijs en kinderopvang.

Het CDA wil peuterspeelzalen en kinderopvang samenvoegen tot één voorschool.  De voorschool bereidt kinderen voor op de basisschool zodat zij een goede start hebben. Er wordt gewerkt met een speciaal educatief programma en er is veel aandacht en tijd voor taalspelletjes, voorlezen, tekenen, luisteren, zingen en bewegen. Wij willen dat kinderen tussen twee en vier jaar recht krijgen op een aantal dagdelen voorschool, met de mogelijkheid voor aanvullende opvang voor ouders die dat willen.

Ook maken wij ons hard voor:

  • hulp aan kinderen die moeilijk toegang hebben tot activiteiten buiten school (kindpakketten).
  • meer beweging en voorkomen van overgewicht, door de inzet van een buurtsportcoach.
  • bestrijding van kinderarmoede.
  • meer (financiële) steun aan pleeggezinnen.
  • de voorbereiding van aanstaande ouders op het ouderschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.