Zorg van goed naar beter (2018 - 2022)

De zorg in de HBEL is een schoolvoorbeeld voor Nederland

Goede zorg was de belofte van het CDA bij de vorige gemeenteraadsverkiezing in 2014. De WMO- zorg en jeugdzorg  werden door het rijk overgeheveld naar de gemeenten en Eemnes stond voor de uitdaging om met minder budget goede zorg te blijven leveren.  Het CDA kwam in de coalitie en Jan den Dunnen werd de verantwoordelijke  wethouder voor de uitvoering van deze operatie.  Daar stond hij dan…. vol goede bedoelingen, maar waar te beginnen?

Vandaag durft het CDA Eemnes te zeggen dat het gelukt is. Goed gelukt, zelfs. De aanpak van de zorg in de HBEL gemeenten is een voorbeeld geworden voor andere gemeenten. Een  succes wat in de eerste plaats te danken is aan de mannen en vrouwen in het zorgveld die, dag in, dag uit, voor anderen klaar staan.  Maar wat zeker geholpen heeft is dat de vier verantwoordelijke wethouders in de HBEL gemeenten allen van CDA huize waren en elkaar snel vonden in een aantal gezamenlijke uitgangspunten:

  • Eigen verantwoordelijkheid en solidariteit
  • Oog voor de menselijke maat
  • Samenwerken vanuit ‘dienend leiderschap’
  • Niet de  regels, maar de mensen voorop

Dit heeft geleid tot zorg dichtbij, met een wijkteam, wijkzuster, wijk maatschappelijk werker en een jeugd en gezinsteam.  Er is niet gekort op huishoudelijke hulp en de WMO hulp is op niveau gebleven. Met maar vier klachten in de afgelopen vier jaar kan met recht gesteld worden dat er niemand ‘tussen wal en schip’ valt. En de zorg is efficiënt geregeld, waardoor we dit kwaliteitsniveau zeker tot 2021 kunnen blijven bieden.

Kan het nog beter? Jazeker, en daar wil Jan den Dunnen graag aan bijdragen. Nu de basiszorg goed geregeld is, is het tijd om aandacht te besteden aan preventieve zorg. Dat gaan we doen door het jeugd en gezinsteam meer specialistische opleidingen te geven en een jeugdpsychiater aan het team toe te voegen, zodat zij ouders eerder en beter kunnen helpen bij opvoedingsvraagstukken. We willen een buurtsportcoach inzetten om kinderen op gezond gewicht te brengen en te houden en ondersteuning te geven aan sportverenigingen.

In het huis van Eemnes willen we dagopvang voor ouderen opzetten zodat mantelzorgers een ochtend of een middag in  de week vrij van zorgen kunnen zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.