Zorg voor elkaar

Samenleven doe je niet alleen; daar heb je elkaar voor nodig. Iedereen hoort er bij en en ieder draagt een steentje bij vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden. Iedereen kan iets, iedereen heeft talenten, hoe verschillend we ook zijn. Het CDA wil (jonge) mensen stimuleren hun talenten te ontdekken en deze, in combinatie met hun kennis, in te zetten voor werk en de samenleving. Niemand mag buiten de boot vallen, iedereen mag meedoen.

Dit wil CDA Eemnes: 

  • Eemnes is een hechte gemeente. Als gemeente stimuleren we initiatieven die hieraan bijdragen. 
  • We zetten ons proactief in om eenzaamheid te voorkomen.
  • De WMO omvat veel soorten zorg en ondersteuning zoals hulp bij het huishouden, dagbesteding voor ouderen met dementie of voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze zorg moet kwalitatief goed en betaalbaar zijn.
  • Mantelzorgers moeten op de juiste manier ondersteund worden. Scholieren en studenten die naast hun opleiding mantelzorg bieden aan een familielid of buurtgenoot verdienen extra aandacht.
  • Eemnes vergrijst, maar wil tegelijkertijd een vitale actieve gemeente zijn en blijven. Dat betekent dat er aandacht moet zijn voor voldoende voorzieningen en activiteiten voor alle leeftijden. 
  • We zijn blij met mooie initiatieven zoals Goede buren, Voedselbank, Schuldhulpmaatjes, Met je hart, etc. Waar mogelijk worden bestaande en nieuwe initiatieven ondersteund. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.