02 oktober 2023

Bedrijfsverplaatsing Lekdijk 28 - Agrarische Structuurversterking project 1

Bijdrage uitgesproken door Robert Pelleboer tijdens de Raadsvergadering van 26 september 2023. Het CDA heeft ingestemd met het raadsvoorstel.

Voorzitter,

Het Eiland van Schalkwijk is toch wel een van de parels van onze gemeente. Maar onder de oppervlakte speelt er meer. Sinds er stemmen waren die spraken over ‘Schalkstad’ is een deel van de grond in handen van projectontwikkelaars. Een lappendeken van grondeigenaren die ontwikkelingen op het Eiland in de weg zitten. Agrarische Structuurversterking en de experimenteerstatus voor het Eiland van Schalkwijk moeten die situatie verbeteren. Zodat er weer meer ruimte ontstaat voor boeren om hun bedrijf op te bouwen, de natuur versterkt wordt, kleinschalige recreatie zich kan ontwikkelen en er woningbouw gerealiseerd kan worden voor inwoners op het Eiland.

Vanavond passeren we een belangrijk station op een lijn die in 2020 is ingezet. De gemeenteraad heeft toen ingestemd met een complexe grondruil, waarbij meerdere boerenbedrijven een grotere huiskavel krijgen, een boerenbedrijf verplaatst wordt naar de Trip en er een dijkverzwaring door het Hoogheemraadschap uitgevoerd kan worden. Ondanks dat de gemeenteraad in 2020 heeft ingestemd, hebben we daar toch nog een aantal vragen over aan de wethouder.

Hoort de dijkverzwaring eigenlijk wel thuis in deze grondruil? De ASV is er om de natuur, landbouw of recreatie op het EvS te versterken. De dijkverzwaring lijkt niet in dit rijtje thuis te horen. Kopers van huizen in het voorgestelde plan betalen op deze manier indirect mee aan een dijkverzwaring.

Voorzitter, het CDA is voorstander van agrarische structuurversterking, maar vraagt zich af waar toch de haast vandaan komt om nu te beslissen. Die vraag krijgen wij ook van inwoners. Er zijn nog lopende onderhandelingen met de eigenaar van de grond in de Grote Driehoek, omwonenden van de Trip wachten nog op een WOO-verzoek en de verklaring i.h.k.v. de Wet Natuurbescherming is nog niet binnen. De wethouder geeft aan dat betrokkenen zich anders willen terugtrekken, maar zij zijn toch het meest gebaat bij deze deal? Waarom zouden zij zich terugtrekken als we nog een paar maanden extra de tijd nemen, zodat er afspraken gemaakt kunnen worden over de woningbouw, het WOO-verzoek afgehandeld wordt en er zekerheid is over de WNB verklaring?

Voorzitter, tijdens de RTG hebben we gevraagd om een verslag van de bijeenkomst met bewoners op de Trip. Het lijkt erop dat er geen verslag gemaakt is. Op deze wijze neem je het gesprek met inwoners toch niet echt serieus. Is dat de nieuwe manier waarop dit college de participatie met inwoners vorm wil geven?

Inwoners van Schalkwijk hebben bij onze fractie aangesloten en aangegeven dat ze echt het gevoel hebben niet betrokken te worden bij de plannen. Opeens was daar het besluit van de gemeente over bedrijfsverplaatsing naar de trip. Voor hen blijft de vraag boven de markt hangen: is de Trip echt de enige locatie? Welke locaties waren er nog meer in beeld. En is deze ontwikkeling wel mogelijk i.h.k.v. Unesco Werelderfgoed? Vragen waar de inwoners o.a. een WOO-verzoek voor hebben ingediend. Helaas is die uitleg niet tijdens het gesprek met inwoners geleverd. We vragen de wethouder vanavond dan ook om antwoord op deze vragen voor inwoners.

Het CDA is echt heel teleurgesteld over hoe er hier met inwoners wordt omgegaan. We steunen dan ook de motie van GL om de input van de ateliersessies serieus te nemen.

Een laatste punt dan nog over het plan ‘de Grote Driehoek’. Het CDA is groot voorstander van betaalbaar bouwen voor jongeren, starters en andere inwoners van Schalkwijk. De ASV biedt een mogelijkheid om dit te doen, maar legt tevens een hypotheek op de woningbouw. Een hypotheek die betaald gaat worden door starters en woningzoekenden. Het uitgangspunt voor bouwen in de Grote Driehoek moet dan ook de woonvisie en nog vast te stellen doelgroepenverordening zijn. We ondersteunen dan ook een amendement van D66 en SGP om die eis nogmaals te benadrukken en voor de Grote Driehoek echt betaalbaar te gaan bouwen.

Voorzitter, nog best wel wat kritische vragen dus over dit voorstel. We wachten daarom even het debat met de wethouder af over hoe we zullen stemmen. Waarbij we hopen dat de afdronk uiteindelijk mag worden dat de agrarische structuurversterking kan doorgaan en Schalkwijkse jongeren en starters een huis in hun eigen dorp kunnen kopen of huren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.